Izdvojeno Politika Vijesti

Donesena odluka o privremenom finansiranju institucija BiH

Vijeće ministara BiH donio je danas odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za period oktobar – decembar 2011. godine i zadužio sve budžetske korisnike da nastave s uštedama na svim stavkama tekućih rashoda.
Iz Vjeća ministara BiH saopšteno je da se prema odluci, privremeno finansiranje institucija BiH od oktobra do decembra ove godine utvrđuje u iznosu do 341.472.250,00 KM i na nivou je jedne četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za 2010. fiskalnu godinu.

U skladu s Odlukom, koja je donesena danas u nastavku sjednice, spoljni dug biće servisiran prema planovima otplate.

Raspored prihoda po budžetskim korisnicima i vrstama rashoda biće izvršen na nivou jedne četvrtine sredstava u usvojenom budžetu za 2010. godinu, a budžetski korisnici ne mogu započeti kapitalna ulaganja, nove ili proširene programe te aktivnosti dok ne budu odobreni zakonom o budžetu institucija BiH za 2011. godinu.

Za nove institucije formirane u 2010. godini mjesečni iznos sredstava za finansiranje odobrava Ministarstvo finansija i trezora BiH u skladu s iznosima odobrenih sredstava iz budžetske rezerve za 2010. godinu, uzimajući u obzir potrebe prilagođavanja strukture budžeta realnim okvirima njihovog funkcionisanja.

Zakazivanje nastavka današnje, 163. sjednice, Vijeća ministara, koja je prekinuta u srijedu, 5. oktobra, uslijedilo je nakon što je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) provela Odluku koja se odnosi na raspodjelu viška prihoda nad rashodima, odnosno transferisala predviđeni iznos sredstava.

Srna/Informer.ba