BiH Udarno Vijesti

Dragan Lukač: Žele policiju i istrage staviti pod političku kontrolu

Direktor Federalne uprave policije Dragan Lukač izjavio je danas da se novim zakonom o unutrašnjim poslovima, koji je inicirao ministar unutrašnjih poslova FBiH, policija želi staviti pod političku kontrolu, “a možda se žele i preduprijediti velike i značajne istrage koje će biti provođene ili su u toku”.

Lukač je precizirao na konferenciji za novinare da bi, prema novom zkonu, policijom upravljao ministar unutrašnjih poslova, koji bi imenovao direktora FUP-a i kojem bi direktor odgovarao.

Prema njegovim riječima, postojeći Zakon o unutrašnjim poslovima FBiH, koji se primjenjuje sedam godina, ima ugrađene odredbe potpune operativne i finansijske samostalnosti policije, a to su dvije odlike policije koja je depolitizovana i profesionalna u svom radu.

On je saopštio da je na sastanku čelnika FUP-a i kantonalnih policijskih komesara u Bugojnu usvojen Memorandum o saradnji u borbi protiv terorizma u FBiH kojim je definisano da u budućim uslovima otklanjanja terorističkih opasnosti i eliminisanja bezbjednosnog izazova ove vrste, te preduzimanja mjera nakon izvršenog terorističkog djela, angažovanim snagama komanduje direktor FUP-a.

Prema riječima Lukača, na ovaj potez ih je natjerala činjenica da zakon nije definisao način postupanja u ovoj oblasti, što u određenim situacijama kakva je nedavni napad na Ambasadu SAD predstavlja veliki problem .

“Zbog neizgrađene policijske strukture i neizgrađenosti i nedefinisanosti piramidalnog sistema komandovanja imamo situaciju u kojoj je u pogledu nadležnosti veoma teško definisati postupanje bilo koje policijske agencije ili organa na nivou BiH”, rekao je Lukač.

On je istakao da su potpisanim memorandumom razriješena ova pitanja unutar Federacije, a ne prema vertikali na državnom nivou.

Lukač kaže da su ovim “na neki način podstakli i ministra bezbjednosti BiH, koji je prisustvovao sastanku u Bugojnu, da se pokušaju naći određena zakonska rješenja kako bi ova pitanja bila razriješila”.

Zamjenik načelnika Sektora krim-policije Edin Vranj istakao je da je u Federaciji u posljednjih deset godina učinjeno manje od deset terorističkih djela.

Lukač je govorio i o “slučaju Vikić” istakavši da je komandantu Specijalne policijske jedinice FUP-a potpisao prestanak radnog odnosa, jer je navršio 40 godina staža, što je prema važećem Zakonu dovoljno za odlazak u penziju.

“U slučaju Dragana Vikića ništa nije urađeno mimo zakona, baš kao i u svim drugim ovakvim slučajevima odlaska u penziju naših službenika. Što se tiče zaključka Federalna vlade prema kojem Vikić nema dovoljno staža za penziju, reći ću da Vladino nije da raspravlja o tim stvarima te da su oni takav zaključak donijeli na osnovu pogrešnih podataka“, kazao je Lukač.

Zamjenik direktora FUP-a Samir Džebo rekao je da je stanje bezbjednosti u FBiH lošije nego u istom periodu prošle godine.

Povećan je broj krivičnih djela za 9,6 odsto, saobraćajnih nezgoda za 0,3 odsto, s tim što je manji broj poginulih, dok je smanjen broj ukupnih prekršaja iz oblasti javnog reda i mira za 5,7 odsto.

U odnosu na prošli godinu povećan je i broj napada na ovlaštena službena lica u FBiH za 13,8 odsto, dok je broj maloljetnih izvršilaca veći za 18,8 odsto. Broj povratnika u izvršenju krivičnih djela povećan je 13,7 odsto, a broj uhapšenih veći je za 6,4 odsto.

Džebo je naveo da je došlo i do pada otkrivenosti izvršenja krivičnih djela sa 63,1 odsto u prošloj godini na 58,3 odsto u prvih devet mjeseci ove godine.

On je istakao da negativan trend porasta izvršenja krivičnih djela i pada njihove otkrivenosti doprinosi daljem usložnjavanju bezbjednosne situacije na području FBiH.

Srna/Informer.ba