BiH Vijesti

Državni službenici na obuci za rad na računarima

U Banjoj Luci su danas predstavljeni rezultati prvog ciklusa projekta “Obuka državnih službenika za primjenu informacionih tehnologija i rad na računarima”.

Riječ je o prvom ciklusu informatičke obuke za državne službenike na sva četiri nivoa vlasti, BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Dugoročni cilj ovog projekta je razvoj efikasne i moderne državne uprave usklađene s evropskim standardima, sposobne da odgovori na zahtjeve integracijskih procesa u EU i da osigura kvalitetniji servis građanima, korisnicima iz privrednog sektora, ali i svim drugim korisnicima njenih usluga.

Sticanjem znanja i vještina iz oblasti IT i primjene personalnih računara usmjereno je na povećanje pojedinačnog, ali i ukupnog potencijala državnih službenika i cjelovito oblikovanje njihovih kvalifikacija čime se neposredno utiče na osavremenjavanje rada, povećanje općeg stepena informatičke, odnosno, digitalne pismenosti u državnoj službi što s generelnog aspekta utiče na modernizaciju i promjenu nabolje u svakodnevnoj praksi funkcioniranja administracije“, rekao je Aleksandar Karišik, projekt menadžer i savjetnik za reformu javne uprave u Uredu koordinatora za reformu javne uprave.

Korisnici projekta bit će osposobljeni za rad na računarima po ECDL standardu.

Uspješnim polaznicima omogućeno je sticanje međunarodno priznatog certifikata informatičke osposobljenosti koji je priznat u više od 140 zemalja svijeta.

Prihvatanje evropskih i svjetskih standarda je najbolji način da naša zemlja ubrzano prođe kroz period tranzicije i postane punopravni član velike evropske porodice”.

Školovanje po ECDL standardu, kao standardu za informatičku pismenost koji je preporučen i snažno podržan od Evropske komisije, vidimo kao naš doprinos i mali korak u tom pravcu”, rekao je Amir Mulalić, direktor Centra za kompjutersku edukaciju CCED iz Sarajeva.

Projekt je vrijedan 819.737,50 KM, a implementira se u periodu od 14 mjeseci.

Finansiran je sredstvima Fonda za reformu javnu uprave, a uime Ureda koordinatora za reformu javne uprave realizuju ga konzorciji firmi CCED Sarajevo, BHM Zenica, ECDL ECT Banja Luka i Net PRO Brčko, te KING ICT Sarajevo i King ICT Zagreb.

Cilj projekta je izgradnja kapaciteta državnih službenika u organima državne uprave na nivou institucija BiH, Federacije BiH, Republike Srpke i Brčko Distrikta BiH za praktičnu primjenu znanja iz oblasti informacionih tehnologija u svakodnevnom radu i povećanje općeg stepena informatičke pismenosti u državnoj službi.

 

Fena/Informer.ba