BiH Udarno Vijesti

Državni službenici prekidaju štrajk upozorenja, postignut dogovor

Na današnjem sastanku pregovaračkih timova Vlade Federacije BiH i Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u FBiH postignut je dogovor o prekidu štrajka upozorenja uposlenih u federalnim organima uprave.

Zamjenik federalnog premijera i predsjednik pregovaračkog tima Vlade FBiH Desnica Radivojević izjavio je nakon tog sastanka da je postignut sporazum u pet tačaka.

Vlada Federacije BiH se obavezala da sačini informaciju vezanu za sve uštede u prošloj godini po zaključcima koje je donijela Vlada i da tu informaciju dostavi pregovaračkom timu Sindikata da je oni razmotre, do prve sedmice februara“, kazao je Radivojević.

Također, dogovoreno je da će danas pregovarački tim Sindikata donijeti odluku o obustavi štrajka upozorenja. Državnim službenicima i namještenicima neće se umanjiti plaća za vrijeme koje je provedeno u štrajku upozorenja.

U sporazumu još stoji da će Vlada pratiti stanje u dijelu finansijskih pokazatelja tokom 2012. godine i u skladu s tim Sindikatu ponuditi eventualne korekcije.

Također, pregovarački tim sindikata je prihvatio argumentaciju i okolnosti koji su doveli do osnovice za obračun plaća, te će predložiti svojim organima ovaj sporazum na razmatranje i usvajanje“, kazao je Radivojević.

Kako je poznato, dvosatni štrajk upozorenja zaposlenih u federalnim organima uprave započeo je u ponedjeljak, a neposredan povod bio je to što je Vlada FBiH kroz budžet, a u cilju ostvarivanja ušteda, smanjila plaće za 4,5 posto, odnosno osnovicu s 330 na 315 KM.

 

Fena/Informer.ba