Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Duljko Hasić: BiH je u dubokoj depresiji

BiH se nalazi u teškoj ekonomskoj situaciji i dubokoj depresiji, konstatovali su učesnici savjetovanja ekonomista i menadžera BiH koji se danas održava u Sarajevu o temi “Ekonomska politika BiH za 2012. godinu”.

Ekonomski ekspert Vanjskotrgovinske komore BiH Duljko Hasić rekao je na konferenciji za novinare da su loša politička i poslovna klima, izražena korupcija na svim nivoima vlasti, smanjena kreditna aktivnost poslovnih banaka u BiH, teška socijalna situacija i potpuno odsustvo implementacije evropskog puta uzrokovali alarmantno stanje.

“BiH je gotovo odustala od kursa političkih i ekonomskih reformi potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, što je uslov za izlazak BiH iz krize. BiH mora stvoriti pretpostavke i usvojiti budžet za ovu i narednu godinu da bi mogla krenuti putem oporavka”, rekao je Hasić.

On je naveo da BiH mora da iskoristi sredsta evropskih fondova koja su joj namijenjena u narednih sedam godina, stvori ambijent za strane investicije i otkloni brojne barijere kako bi se omogućio razvoj poslovnih aktivnosti.

“Ono što je do sada bila pogrešna politika BiH je da se više isplatilo uvoziti nego proizvoditi. Suštinska stvar jeste stvaranje vrijednosti, zapošljavanje domaćih kapaciteta i korištenje komparativnih prednosti BiH”, rekao je Hasić.

On ističe da BiH mora da koristi već odobrena sredstva u iznosu od milijardu 955 miliona KM za finansiranje infrastrukture javnih radova.

“Na taj način vidimo mogućnost da dođemo do stvaranja vrijednosti, zapošljavanja ljudi i kapaciteta da bi se iskoristile naše komparativne prednosti”, rekao je Hasić.

U tom pravcu, kaže Hasić, organi vlasti trebaju hitno da usvoje odgovarajući program mjera shodno nastaloj ekonomskoj situaciji, odnosno krizi u regionu u okviru EU, koja predstavlja 55 posto tržišta za proizvode BiH.

Direktor Direkcije za ekonomsko planiranje BiH Ljerka Marić rekla je da su urađene makroekonomske projekcije za period 2012-2014. godina koje su osnova za izradu konsolidovanih budžeta, strateških dokumenata i planiranje indirektnih prihoda koji se dijele između BiH i entiteta.

Direktor Porezne uprave Federacije BiH Midhat Arifović kaže da je ova institucija važan faktor u punjenju budžeta i vanbudžetskih fondova u FBiH, koja je za 11 mjeseci naplatila 182 miliona KM više nego u istom periodu prošle godine.

“To je neobjašnjivo ako znamo da sve zemlje u regionu prikupljaju manje prihoda. Imamo srećnu okolnost jer poreski obveznici i poslodavci uredno izmiruju svoje poreske obaveze”,
rekao je Arifović i dodao da će zbog očekivanog nastavka krize u narednoj godini smanjene plate zaustaviti trend desetogodišnjeg rasta po osnovu poreza i doprinosa.

Direktor Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Zijad Krnjić smatra da smanjenje stopa doprinosa neće doprinijeti rasterećenju privrede, navodeći da postoji niz razloga zašto je poslovni sektor u krizi.

 

Srna/Informer.ba