Politika Udarno Vijesti

Džombić: RS doživljavamo kao državu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić poziva sve koji vole RS da se okupe oko zajedničkog cilja – a to je politički stabilna i ekonomski jaka Republika Srpska.

“Mi Srpsku osjećamo i doživljavamo kao državu, okvir u kome možemo da štitimo svoje nacionalne interese, poštujući interese druga dva konstitutivna naroda i ostalih koji žive u Srpskoj i BiH” – poručio je Džombić u intervjuu za Srnu povodom 20 godina postojanja Republike Srpske.

Džombić ističe da je “nama Republika Srpska – sve” i ocjenjuje da “bez RS-a na ovim prostorima vjerovatno više ne bi bilo Srba“, te da “u skladu s tim treba i da se ponašamo i kreiramo sve politike s ciljem jačanja Srpske, u političkom i ekonomskom smislu” .

Premijer upozorava da svi koji su za minimiziranje nadležnosti Srpske i njenog značaja djeluju protivustavno i protivdejtonski, ali i antidemokratski protiv svih građana, ne samo Republike Srpske već i BiH.

“Potpuno je jasna ustavna nadležnost RS-a u BiH i tu niko ne bi trebalo da ima dileme. Samo poštujući te ustavne nadležnosti možemo da razvijamo ukupno društvo – Srpsku i BiH. Tražićemo da imamo sve ono što nam je Ustav i žDejtonž garantovao i u okviru toga ćemo se kretati”, poručio je Džombić.

Džombić ocjenjuje da su procesi protiv Republike Srpske – gubitak vremena i energije na putu kojim treba da ide BiH, a to je evropski put. “Prosto je nemoguće da se smanji uticaj republike Srpske, zato što mi koji živimo u njoj to nikada nećemo dozvoliti”, rekao je on.

Premijer je podsjetio da je 2006. godine zaustavljen prenos nadležnosti Srpske na nivo BiH, koje su do tada činile neke prethodne vlade, dodavši da su prenošene čak i one nadležnosti za koje nije ni traženo da se prenesu.

Džombić je objasnio da RS traži model kako da vratiti prenesene nadležnosti, koje su se pokazale kao nefunkcionalne, neracionalne i protiv interesa i građana Srpske i BiH.

“Mislimo da modelom decentralizovane države BiH, sa jasnim i velikim nadležnostima entiteta, i BiH ima perspektivu. Treba da budemo okrenuti procesu decentralizacije, jer samo takva BiH može da uspije” – istakao je Džombić.

Decentralizacija je savremeni trend u svijetu, pa i u EU, kada je riječ o državnom uređenju, podsjeća Džombić i dodaje da je to praksa i u poslovnom svijetu, odnosno privatnim kompanijama koje imaju sistem decentralizovanog poslovanja.

“Kompanije to čine da bi bile konkurentne i približile se kupcima, te pružile adekvatnu uslugu i proizvod, koji žele da plasiraju na tržište. Kada govorimo o državama, one teže decentralizaciji da bi se približile građanima, poreskim obveznicima i da bi pružile najbolju moguću uslugu za onu cijenu koju plaćaju, a to je porez“, naveo je Džombić.

On je ukazao da zvanično Sarajevo tumačenjem evropskih standarda pokušava da centralizuje nadležnosti na nivou BiH, ističući da to nije standard EU i da će Srpska insistirati na decentralizaciji unutar BiH i zaštiti svojih ustavnih nadležnosti, te da “samo takav razvoj događaja može da održi BiH”.

Džombić je ocijenio i da međunarodna zajednica nekada usporava napredak Srpske, “jer nasjeda na interpretacije iz Sarajeva o potrebi centralizacije, žzarad evropskih standardaž”.

Premijer Srpske navodi da BiH “mnogo koči i košta sve građane, pa tako i Srpsku, jer se sredstva koja joj pripadaju preusmjeravaju u Federaciju BiH i zajedničke institucije povećanjem okvira budžeta tih institucija”.

Republika Srpska ima problem i sa Upravom za indirektno oporezivanje, podsjeća Džombić, ocijenivši da je velika greška što je 2004. godine reformom i uvođenjem PDV-a izvršeno fiskalno prekrajanje BiH.

“Do tada smo imali mogućnost da kroz naš budžet i Narodnu skupštinu za budžet zajedničkih institucija izdvojimo onoliko koliko mislimo da treba i da aktivno učestvujemo u tom procesu. Od tada, pod okriljem uvođenja PDV-a, puni se budžet zajedničkih institucija, bez obzira na to koliki su prihodi u prioritetu i koliki je budžet zajedničkih institucija usvojen. Prvo se odvaja zajedničkim institucijama, a onda se u nekim procentima dijeli prema entitetima“, zaključio je Džombić u intervjuu Srni.

Džombić je napomenuo da je budžet zajedničkih institucija predimenzioniran, neefikasan, sa velikim prostorom za uštede. “Postoje mnoge agencije, mnoga ministarstva koja enormno troše sredstva bez ikakve racionalnosti. S druge strane, imamo prenos sredstava koja idu prema Federaciji BiH. Podsjetiću da potražujemo između 30 i 40 miliona KM za 2011. godinu, da smo pokrenuli sudski spor za dug iz 2007. godine od 13 miliona KM” – objasnio je on.

Ukoliko ne bude dogovora u smislu poravnanja da se ta sredstva vrate, Srpska će u sudskom postupku imati pozitivan ishod i naplatiti sve sa zateznim zakonskim kamatama”, naglasio je Džombić.

Premijer podsjeća da Fond PIO Srpske isplaćuje 24 000 penzionera, koji su penzije stekli u Federaciji BiH, što na mjesečnom nivou iznosi oko osam miliona KM, a godišnje skoro 100 miliona KM. “Kada bi Federacija preuzela te penzionere, naš Fond PIO bio bi u mnogo boljoj situaciji. I tu postoji sudski spor kojim, zajedno sa kamatom, potražujemo iznos veći od 500 miliona KM”, napomenuo je Džombić.

Prema njegovim riječima, i “Elektroprenos” jedna je od kompanija na nivou BiH koja ne funckioniše zato što se pokušalo investirati više u Federaciju BiH, a ne onako kako odgovara učešću u kapitalu.

“U svakom slučaju, smatram da svi građani moraju da shvate da imaju potpuno neracinalne službe na nivou BiH i da svi treba da rade na tome da dođe do racionalizacije, smanjenja troškova i stvaranja efikasnih institucija na nivou BiH”, kazao je Džombić.

Govoreći o fiskalnoj i socijalnoj stabinosti Srpske, Džombić je napomenuo da je to u 2011. godini bio jedan od prioritetnih ciljeva Ekonomske politike za prošlu godinu.

“Koliko god na prvi pogled ovaj cilj bio skroman, bilo ga je izuzetno teško ostvariti kada gledamo globalno kretanje i globalnu ekonomiju regiona, EU, najnovija kretanja, dužničku krizu zemalja kao što je Italija, Španija i druge razvijene zapadne zemlje. Nije bilo lako ostvariti ovaj cilj, međutim mi smo ga ostvarili i zadržali socijalnu i fiskalnu stabilnost”, rekao je Džombić.

Premijer je dodao da nije bilo nikakvih poremećaja u vanbudžetskim fondovima, zastoja u isplati socijalnih davanja, penzija, te da je ispunjen budžet onako kako je planiralno i izmirene sve javne obaveze. “Uspjeli smo čak i da napravimo neka dodatna prava Zakonom o socijalnoj pomoći, za šta smo izdvojili još 16 miliona KM. Očekujemo da će isto toliko izdvojiti i jedinice lokalne uprave”, napomenuo je Džombić i dodao da je jedan od prioritetnih ciljeva u 2012. godini zadržavanje socijalne i fiskalne stabilnosti.

“Kreirali smo ekonomsku politiku i budžet tako da ćemo zadržati dostignuti nivo socijalnih davanja u ovoj godini”, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić u intervjuu Srni, povodom 20 godina njenog postojanja.