BiH Udarno Vijesti

Ejup Ganić na simpoziju “Pitanje Sandžaka”: Sandžak je goruće pitanje

U radu simpozija o temi „Pitanje Sandžaka“ danas u Sarajevu učestvuju brojne ličnosti iz naučnog, društvenog i javnog života Bosne i Hercegovine, Sandžaka i regiona, između ostalih akademik Ejup Ganić, te prof. dr. Nijaz Duraković.

Jednodnevni naučni simpozij organizirao je Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru s ciljem da se pruži doprinos rješavanju statusa Sandžaka.

Rektor Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru Mevlud Dudić je istakao pet pitanja sa kojima se Bošnjaci u Sandžaku suočavaju i o kojima treba razgovarati u interesu stabilnosti u regionu, odnosno Sandžaku. To su: pitanje jedinstvene islamske zajednice, vraćanje oduzete vakufske imovine, vraćanje protjeranih vjeroučitelja iz osnovnih i srednjih škola, zatim da se odblokira rad Bošnjačkog nacionalnog vijeća i dovrši akreditacija Internacionalnog univerziteta u Novom Pazaru.

Rad simpozija se odvija u dvije sesije na kojima će devet uglednih intelektualaca sa svojim referatima ponuditi određenu platformu o pitanju Sandžaka nakon čega će se, kako je kazao Dudić, donijeti zaključci koji će se realizirati.

U izjavi novinarima pred početak simpozija akademik Ejup Ganić naglasio je značaj regionalne stabilnosti. „Sandžak je jedan od gorućih problema regionalne stabilnosti i u sklopu evropskih integracija treba da damo prijedloge o naprihvatljivijim rješenjima za stabilnost i napredak tog regiona“, istakao je Ganić.

O Sandžaku se, prema riječima prof. dr. Nijaza Durakovića, ne može govoriti mimo njegovog okruženja, prije svega mimo Republiike Srbije i Republike Crne Gore uzimajući također u obzir  historijski i politički kontekst.

U tom četverouglu BiH, Srbija, Kosovo, Crna Gora i naravno Sandžak, postoji jedan međuutjecaj i složena politička, socijalna i međunarodna situacija… Sve što se tamo dešava ima utjecaja i na dešavanja u BiH i obrnuto, kao što se i ukupne političke promjene u Srbiji i te kako održavaju i na Sandžak“, kazao je Duraković novinarima.

Kršenje ljudskih prava i diskriminacija Bošnjaka u Sandžaku, tema je koju će elaborirati dr. Rifat Redžović.

U želji da Srbija uđe u tokove evrointegracija mora voditi računa o pravima nacionalnih manjina. Kad je u pitanju sam termin nacionalna manjima, treba naglasiti da su Bošnjaci mimo svoje volje određeni kao nacionalna manjina i u Ustavu Republike Srbije, gdje u članu jedan stoji da je Srbija država Srba i ostalih građana“, izjavio je Redžović.

Nismo u mogućnosti da putem državnog aparata, odnosno državnih institucija ostvarimo svoja prava tako da moramo formirati institucije koje će voditi računa jer država zaista nije kadra da osjeti potrebe Bošnjaka u Sandžaku. Mi smo konstitutivni narod u državi Srbiji, mi smo autohton narod na ovim prostorima i imamo pravo da dignemo glas kad je u pitanju dostojanstvo i položaj Bošnjaka u Srbiji, u Sandžaku…“, naglasio je Redžović.

Kad je u pitanju obrazovanje, kako je dodao, tu itekako ima problema u smislu kršenja ljudskih prava i poznata je činjenica da Internacionalni univerzitet, kao prvi Univerzitet takve vrste u Sandžaku, još nema akreditaciju, odnosno nije verificiran njegov rad od vladajućih struktura, u ovom slučaju od Ministartva za obrazovanja.

Kako je predviđeno programom naučnog simpozija „Pitanje Sandžaka“ u sklopu prve sesije akademik Muhamed Filipović elaborirat će temu „Historijsko utemeljenje autonomije“, prof. dr. Nijaz Duraković će govoriti o značaju statusa Sandžaka za regionalnu saradnju dok je izlaganje akademika Ejupa Ganića posvećeno temi „Koncept entiteta Sandžak“.

Na drugoj sesiji među ostalim bit će govora o političkim procesima u Sandžaku i političko-pravnim mogućnostima za rješavanje pitanja Sandžaka.

 

Fena/Informer.ba