BiH Izdvojeno Vijesti

Ekonomski fakultet u Sarajevu među deset najboljih na svijetu

Distance Learning Tim Ekonomskog fakulteta u Sarajevu (DL Tim EFSA) je stekao pravo na besplatno korištenje 50 licenci platforme za edukaciju pod nazivom “Blackboard Collaborate 11 (“http://www.blackboard.com/ Platforms/ Collaborate/overview.aspx), kompanije BlackBoard, u periodu od godinu dana.

Softver je novina na tržištu i omogućit će više saradnje i podrške između dva značajna cilja svake obrazovne institucije: pedagoške i operativne učinkovitosti.
DL Tim EFSA je stekao ovo pravo učešćem u raspisanom konkursu na kojem je kandidirao prijedlog projekta o korištenju navedenog softvera s ciljem unapređenja studija učenja na daljinu.

Prijedloga je bilo sa svih krajeva svijeta: Argentina, Dakota, Filadelfija, Haiti, Grčka, Indija, Nepal, Aljaska, Libanon  i drugi, a licencu je dobilo samo 10 timova na svijetu (www.wecollaborate.com).

Softver smo dobili na korištenje godinu dana s ciljem unapređenja DL programa. Softver će omogućiti personalizirano iskustvo u učenju naših studenata kroz mogućnost višeg i interaktivnijeg angažovanja nastavnog i studentskog osoblja. Osim za web-konferencije, Blackboard Collaborate nudi veliki izbor kolaboracijskih metoda za formalne vritualne učionice, neformalni razgovor, face-to-face video konferencije, sastanke, učenje uz pomoć mobilnih uređaja, te snimanje audio zapisa. Naravno, sve ovo ovisi i o licencnom ugovoru koji ćemo proučiti kad ga dobijemo“, izjavio je rukovodilac DL tima EFSA mr. Kemal Kačapor.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je regionalni lider u pružanju distance learning načina edukacije u visokom obrazovanju u zemljama zapadnog Balkana, a koji danas pohađa 1200 studenata iz BiH i regiona, saopćio je Odjel za odnose s javnošću Ekonomskog fakulteta.

 

Onasa/Informer.ba