BiH Vijesti

Ekonomsko nasilje baza za druge oblike nasilja u porodici

Ekonomsko zlostavljanje u porodici je vrsta nasilja o kojoj se malo govori i najteže je prepoznatljivo, ali čini bazu za sve druge vrste nasilja koja osoba trpi, budući da su te osobe primorane trpjeti i psihofizičko i seksualno zlostavljanje, a s druge strane društvo i poslodavci nisu spremni da zapošljavaju zlostavljane žene.

Kazala je ovo danas novinarima menadžerica Sigurne kuće Fondacije lokalne demokratije Mubera Hodžić-Lemeš povodom okruglog stola o temi “Nužnost multidisciplinarnog pristupa problemu nasilja u porodici” ističući da u sigurnu kuću dolaze osobe koje su najčešće dugotrajno izložene nekom od oblika nasilja u porodici i to kada je njihovo psihofizičko zdravlje već narušeno.

Stoga je veoma važno primijeniti multidisciplinarni pristup jer je pomoć i nasilniku potrebna, budući da nasilje nema nasljedni karakter nego je model ponašanja koji se uči i samim tim ga je moguće promijeniti.

Prema nekim podacima čak 70 posto zlostavljanih žena vrati se zlostavljaču, ali žena koja zatraži pomoć u sigurnoj kući ne znači da apriori želi napustiti svog muža ili partnera, nego je društvo to koje treba pomoći da se nasilje i porodici više ne dešava.

Kao jedan od problema je mala upotreba mjera zaštite žrtava od nasilnika, a Edina Mahmutović, koordinatorica za psihološke poslove u JU Kantonalni centar za socijalni rad naglašava da bi se mjere zaštite trebale adekvatnije koristiti, na čemu i radi projekt “Rad s počiniocem nasilja-grupe samopomoći” u okviru kojeg je i organiziran današnji okrugli sto.

Cilj tog projekta je upravo primjena multidisciplinarnog pristupa u tretmanu počinilaca i žrtava nasilja u porodici, kao i informiranje uposlenika nadležnih institucija, nevladinih organizacija i javnosti o značaju ovakvog načina rada da bi se osobama izloženim zlostavljanju i nasilju u porodici pružila djelotvornija pomoć i zaštita.

Šefica odjeljenja za socijalni rad i socijalnu zaštitu pri Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a Azra Mulaomerović kazala je danas da je evidentiran problem da institucije koje su uključene u borbu protiv nasilja u porodici nekoordinirano i različito rade, a samo jedinstvenim pristupom ovom problemu moguće je očekivati rezultate.

Projekt “Rad s počiniocem nasilja-grupe samopomoći”  implementira JU “Kantonalni centar za socijalni rad” Sarajevo u saradnji s partnerskom organizacijom “Fondacija lokalne demokratije”, a uz podršku Ministarstva za rad socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice KS-a.

 

Fena/Informer.ba