BiH Udarno Vijesti

Elektroprivreda BiH upozorila KJKP Vodovod i Kanalizacija

Građani Kantona Sarajevo (KS) ne trebaju biti zabrinuti zbog najavljenog isključenja električne energije za KJKP Vodovod i Kanalizacija, saopćeno je iz Javnog preduzeća (JP) Elektroprivreda BiH.

“Kao društveno odgovorno preduzeće, Elektroprivreda BiH je najavila isključenje upravne zgrade ViK-a i nije imala namjeru isključiti nijedan objekat tog preduzeća koji je od vitalnog značaja za stanovništvo. Najava isključenja praktično je alarm kojim želimo skrenuti pažnju odgovornih institucija na kontinuirano neodgovoran odnos menadžmenta ViK-a prema obavezi plaćanja potrošene električne energije. Želimo napomenuti da bi se menadžment ViK-a trebao pozabaviti gubicima na njihovoj mreži, koji su evidentno veliki, a ne samo da ukazuju na visinu cijena električne energije. Kada bi Elektroprivreda BiH imala takve gubitke na svojoj mreži, sigurno je da ne bi imala sredstava ni za plaćanje utroška vode”, kažu u saopćenju.

Dalje ističu da se krivica za trenutno stanje u ViK-u prebacuje na Elektroprivreda BiH, te da je to, “najblaže rečeno, neozbiljno, jer ni na ponuđeni reprogram duga nisu reagovali”.

“Stoga smo kontaktirali Vladu KS, kao osnivača KJKP Vodovod i Kanalizacija, koja bi na sebe trebala preuzeti obavezu iznalaženja garancija za eventualni reprogram duga ViK-a za potrošenu električnu energiju, ali i rješenja za uredno izmirivanje budućih mjesečnih faktura. Sa predstavnicima Vlade KS dogovorili smo da se iduće sedmice održi zajednički sastanak sa svim komunalnim preduzećima koji imaju dugovanja za isporučenu i preuzetu električnu energiju. Vlada KS je iskazala spremnost da se sistemski priđe rješavanju ovog problema kako bi građanima omogućili sigurno i kontinuirano pružanje komunalnih usluga“, ističu iz Elektroprivrede BiH.

U saopćenju navode da trenutno nisu plaćene fakture za august i septembar, u ukupnom iznosu od 1.708.997,42 KM (1.615.902,40 KM dug za potrošenu električnu energiju i 93.095,02 KM zatezna kamata).

“Ne trebamo posebno isticati činjenicu daje obračun zatezne kamate definisan Zakonom o visini stope zatezne kamate i obavezujući je za Elektroprivredu BiH. Nažalost, Elektroprivreda BiH ne može pomoći ViK-u u rješavanju njihovih unutrašnjih problema, ali možemo nastojati da, kao i do sada, naplatom ukupne isporučene električne energije obezbjedimo uredno snabdijevanje električnom energijom, ali i adekvatna izdvajanja u budžet, kako bi sve kategorije stanovništva mogle izmirivati svoje obaveze i prema KJKP Vodovod i Kanalizacija i JP Elektroprivredi BiH”, dodaju u saopćenju.

 

Onasa/Informer.ba