Svijet Udarno Vijesti

EU: Ponovno uvođenje viza ako se za 50 posto poveća broj lažnih azilanata

Prijedlog Evropske komisije za uvođenje mehanizma za ubrzanje procedure za suspenziju vizne liberalizacije predviđa ponovno uvođenje viza za neku državu u slučaju da priljev ilegalnih imigranata ili lažnih azilanata iz te zemlje u šengenskom prostoru poraste za 50 posto u šestomjesečnom periodu.

Do suspenzije vizne liberalizacije moglo bi doći i u slučaju da u šestomjesečnom periodu za 50 posto poraste i broj odbačenih zahtjeva za repatrijaciju građana neke države koji ilegalno borave u šengenskom prostoru, navodi se u dokumentu koji je Evropska komisija usvojila u utorak, a koji bi na sjednici u junu trebalo da usvoji Vijeće ministara Evropske unije.

Suspenzija vizne liberalizacije trebalo bi da traje šest mjeseci, ali u slučaju da se situacija ne poboljša ova mjera bi mogla biti produžena za dodatnih devet mjeseci.

Zaštitna klauzula za brzo privremeno ukidanje vizne liberalizacije, kako se zvanično zove ovaj mehanizam, odnosi se ne samo na zemlje zapadnog Balkana nego i na sve države u svijetu čiji građani imaju mogućnost da bez viza putuju u zemlje članice Šengenskog sporazuma.

Do aktiviranja ovog mehanizma može doći na osnovu konsultacija Evropske komisije, pogranične službe EU i Vijeća ministara, i to isključivo u skladu s jasno utvrđenim mjerilima.

Procedura za ponovnu primjenu zaštitnog mehanizma sastoji se iz toga što bi članica Unije, koja bi se suočila s povećanim prilivom neregularne imigracije, odnosno zahtjeva za azil, Evropskoj komisiji poslala evidenciju o problemu s kojim se suočava, na osnovu čega bi Evropska komisija u saradnji s evropskom agencijom za kontrolu vanjskih granica (FRONTEX) i Evropskog ureda za azil obavijestila Vijeće ministara koje bi u roku od tri mjeseca moglo donijeti odluku o suspenziji vizne liberalizacije.

U prijedlogu Evropske komisije navodi se da je cilj ove mjere uspostavljanje zaštitnog mehanizma koji omogućava “brzu suspenziju vizne liberalizacije za neku treću zemlju na bijeloj listi u slučaju vanredne situacije kada je neophodan hitan odgovor za rješavanje teškoća s kojim se suočava jedna ili više država članica EU“.

Evropska komisija, međutim, ističe da se pri aktiviranju ovog mehanizma “mora uzeti u obzir cjelokupna vanjska politika EU” i da se “uz načelo solidarnosti među članicama EU, ali bez automatizma, mora dati politička ocjena primjerenosti tog koraka”.

Tokom sastanka Vijeća ministara na kojem će biti razmatran ovaj prijedlog Komisije bit će predstavljen i šestomjesečni izvještaj o nadzoru vizne liberalizacije za sve države zapadnog Balkana.

Ovaj nadzorni mehanizam uveden je u januaru, kao uvjet za ukidanje viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju.

 

Fena/Informer.ba