BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Evropski sud za ljudska prava oslobodio Abu Hamzu

Evropski sud za ljudska prava u Strasbourgu donio je danas odluku kojom se Imad al-Husin, poznatiji kao Abu Hamza, oslobađa zatočeništva iz Imigracionog centra u Lukavici, javlja Federalna.

Sudskom odlukom, koja je obavezujuća za sve one na koje se odnosi, Abu Hamza će biti pušten na slobodu nakon tri godine i četiri mjeseca zatočeništva.

Abu Hamza, državljanin Sirije s prebivalištem u Sarajevu, uhapšen je 5. oktobra 2008. zbog procjene da predstavlja opasnost po nacionalnu sigurnost.

Apelacija Sudu u Strasbourgu upućena je nakon što su iscrpljeni svih pravni lijekovi u Bosni i Hercegovini.

ABU HAMZA OSTAJE U IMIGRACIONOM CENTRU

Evropski sud za ljudska prava u Strazburu utvrdio je u slučaju sirijskog državljanina Imada Al Husina, poznatijeg kao Abu Hamza, da u sadašnjim okolnostima ne postoje uslovi za njegovu deportaciju u Siriju zbog potencijalne prijetnje da bi time bio izložen torturi i nehumanom postupanju.

Imad Al Husin će i u narednom periodu u skladu sa odlukom o protjerivanju i stavljanju pod nadzor ostati u Imigracionom centru u Istočnom Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva bezbjednosti BiH.

Očekuje se i pokretanje procedure za pronalazak treće, sigurne zemlje u koju bi ovaj sirijski državljanin, a koji je proglašen prijetnjom po nacionalnu sigurnost BiH, mogao biti deportovan.

U presudi u slučaju Fadhila Al Hamdanija, kojeg su bezbjednosne strukture BiH proglasile prijetnjom po nacionalnu nezbjednost BiH, ovaj sud je utvrdio da nema smetnji za njegovu deportaciju u Irak.

Tvrdnje njegove strane o mogućoj izloženosti nehumanom postupanju odbačene su kao neosnovane, uz šta je naveden i podatak da je u posljeratnom periodu bez posljedica u dva navrata boravio na području te zemlje, te da je 2007. godine u Beču uredno dobio irački pasoš.

U oba ova slučaja Evropski sud za ljudska prava utvrdio je povredu Konvencije o ljudskim pravima u periodu od njihovog smještanja pod nadzor u Imigracioni centar, pa do donošenja odluke o njihovom protjerivanju.

U saopštenju se navodi da je time utvrđena neusklađenost Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH sa Konvencijom o ljudskim pravima, jer taj zakon daje mogućnost Službi za poslove sa strancima da i prije donošenja odluke o protjerivanju stranom državljaninu odredi mjeru stavljanja pod nadzor, što nije u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima.

Ministarstvo podsjeća da su u izradi Zakona o kretanju i boravku stranaca u BiH učestvovali i eksperti UNHCR-a, OHR-a i Evropske komisije.

Evropski sud za ljudska prava utvrdio je da nema povrede Konvencije o ljudskim pravima u oba slučaja nakon datuma donošenja odluke o protjerivanju ove dvojice stranih državljana. Sve pritužbe aplikanata, a koje se odnose na period nakon odluke o deportaciji odbačene su kao neosnovane.

 

Informer.ba