Svijet Udarno Vijesti

U Evropskom parlamentu počinje sa radom “Grupa prijatelja za BiH”

Grupa prijatelja za BiH u Evropskom parlamentu u Briselu zvanično danas počinje s radom, izjavio je Feni šef Odsjeka za Evropsku uniju u Minstarstvu vanjskih poslova BiH Amer Kapetanović.Riječ je o neformalnoj parlamentarnoj grupi koja okuplja članove svih političkih klubova u Evropskom parlamentu s ciljem jačanja parlamentarnog dijaloga sa BiH i bolje promocije evropskog puta BiH u Briselu.

„Ideja o formiranju ove grupe potekla je od evropskih parlamentaraca, koji na ovaj način žele reafirmitati podršku bosanskohercegovačkim kolegama. Makedonija, Srbija i Hrvatska već su imali priliku uvjeriti se u korisnost rada ovakvih grupa, a sada će im se pridružiti i BiH, i to po prvi puta otkad je ušla u proces stablizacije i pridruživanja“, navodi Kapetanović.

Zvaničnom početku rada grupe prijateljstva, pored evropskih parlamentaraca, prisustvovat će komesar za proširenje Stefan Fuelle, ministar vanjskih poslova Sven Alkalaj, te 12 članova državnog i entitetskih parlamenata iz BiH.

Odlazak bh. parlamentaraca u Brisel omogućila je nevladina organizacija Vanjskopolitička inicijativa BiH, koja je u posljednjih osamnaest mjeseci aktivno radila sa bh. parlamentarcima na rasvjetljavanju uloge evropskog i nacionalnih parlamenata u EU nakon stupanja na snagu Lisabonskog sporazuma.

„Ovo je na neki način kruna našeg jednoipogodišnjeg procesa koji smo započeli i evo priveli kraju zahvaljujući finansijskoj podršci Ambasade Velike Britanije u BiH. Pokazali smo na veoma praktičan način kako je moguće ostvariti sinergiju između vladinog i nevladinog sektora za opće dobro“, izjavila je za Fenu Denisa Sarajlić-Maglić, direktorica Vanjskopolitičke inicijative BiH.

Kapetanović potvrđuje uspješnu suradnju MVPBiH, VPIBiH i Evropskog parlamenta na ovom projektu.

„MVPBiH je od početka podržavao ovaj projekt VPI-a, kao i samu inicijativu za osnivanje Grupe, jer cijenimo iznimno važnim dati doprinos jačanju uloge Parlamenta BiH u procesu EU integracija“, dodao je.

Ova inicijativa, prema riječima Kapetanovića, najbolje pokazuje da uprkos ukupnom političkom zastoju u BiH ipak vrijedi raditi na odmrzavanju evropskog puta BiH.

Grupa prijatelja u EP korisna je platforma koja stoji na raspolaganju BiH za razne vidove aktivnosti, od kulturne promocije do političkog i ekonomskog dijaloga.

Aktivnosti počinju radnim ručkom u organizaciji Vanjskopolitičke inicijative BiH, potom radnim sastankom na kojem će uvodničari biti komesar Fuele, ministar Alkalaj, te Emine Bozkurt, članica EP iz Holandije.

Nakon dvosatnog dijaloga između bh. i evropskih parlamentaraca, predviđen je prijem u zgradi Evropskog Parlamenta na koji su pozvani predstavnici diplomatskog kora, Evropske komisije, Vanjskopolitičkog servisa EU, nevladinog sektora i medija.

Fena/Informer.ba