Izdvojeno Politika Vijesti

FBiH: Sjednica Doma naroda prekinuta zbog ‘pada koncentracije delegata’

Današnja sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH prekinuta je bez da se glasalo o ijednoj tački dnevnog reda, zbog, kako je rečeno, pada koncentracije delegata usljed vrlo napornog radnog dana.

Na sjednici se naviše raspravljalo o Prijedlogu zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama.

Ovaj zakon predviđa osnivanje Agenije za reviziju privatizacije sa sjedištem u Sarajevu, čiji rad bi se finansirao iz federalnog budžeta.

Ukoliko bi se utvrdile nepravilnosti u procesu privatizacije, Agencija bi pokretala upravne postupke, upravne i parnične sporove radi izmjene, poništenja ili ukidanja ugovora o privatizaciji.

Pravosnažnom sudskom presudom, nelegalno stečena imovina ili imovinska korist prelazila bi na upravljanje Vladi FBiH.

U toku rasprave više delegata je tražilo da revizijom bude obuhvaćena i privatizacija koja je izvršena prije rata, takozvana Markovićeva privatizacija, a ne samo ona izvršena u ratnom i poratnom periodu kako je predviđeno Prijedlogom zakona.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata BiH Ismet Bajramović rekao je da sve što je privatizirano treba revidirati, te da lopovima treba oduzeti nelegalno stečenu imovinu, a s poštenih ljudi skinuti teret kriminala.

Dodao je da je ovaj zakon posebno važan zbog kompanija koje još nisu privatizirane, a u budućnosti bi mogle biti.

Na dnevnom redu, između ostalog, bilo je i izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te nacrt zakona o volontiranju.

Također, bilo je planirano i glasanje o prijedlogu strategije za prevenciju, tretman i kontrolu malignih neoplazmi u Federaciji BiH, prijedlogu strategije za razvoj namjenske industrije Federacije BiH, kao i o operativnom programu rada Vlade Federacije BiH za 2012. godinu.

Zasjedanje će biti nastavljeno naredne sedmice.

 

Fena/Informer.ba