BiH Udarno Vijesti

Federalna televizija kažnjena zbog klevete

Osnovni sud u Banjoj Luci donio je presudu kojom se Federalna televizija i novinari Duška Jurišić, Bakir Hadžiomerović i Slobodan Vasković novčano kažnjavaju zbog klevete iznesene u emisiji “60 minuta” od 15. decembra 2008. godine.
Dužni su, kako se navodi, da solidarno nadoknade troškove parničnog postupka i podnosiocima tužbe – predsjedniku Upravnog odbora RTRS-a Zoranu Leviju i generalnom direktoru RTRS-a Draganu Davidoviću isplate 2.000 KM i 5.000 KM.

U ovom i sličnim prilozima u emisiji “60 minuta” povodom izgradnje RTV Doma u Banjoj Luci, čelni ljudi RTRS-a, kao i čelni ljudi firme “Integral inženjeringa” i visoki zvaničnici RS predstavljeni su kao mafijaši i kriminalci koji su oštetili RS za 25 miliona maraka. Novac dobijen naplatom presude bit će uplaćen u humanitarne svrhe, o čemu će javnost biti blagovremeno ovaviještena, saopšteno je iz Radio-televizije Republike Srpske.

Ovaj sudski spor vođen je od 2009. do 2011. godine na Osnovnom sudu u Banjoj Luci, a nakon održanog i zaključenog ročišta za glavnu raspravu, Sud je donio presudu u kojoj se obavezuje FTV da je objavi u političkom magazinu “60 minuta” ili nekom drugom informativnom programu.

Suština presude svodi se na konstataciju da je “u većem dijelu sporni prilog iz 2008. godine eklatantan primjer ponašanja i iznošenja informacija koje imaju klevetničku sadržinu, uvredljivu po osobe na koje se odnose”.

“U konkretnom slučaju nisu bili uloženi ni najmanji napori u potvrđivanju činjenica, niti su te činjenice istinite, odnosno blizu istine, tako da sporni prilog ne predstavlja nikakav vrijednosni sud, već je, kao takav, nesumljivo klevetničkog karaktera, za šta se građansko-pravno odgovara”, navodi se, između ostalog, u presudi.

Srna/Informer.ba