Politika Udarno Vijesti

Parlament FBiH u prošloj godini potrošio 15 miliona KM

Ured za reviziju institucija FBiH, izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Zastupničkog i Doma naroda Parlamenta FBiH za 2010. godinu.

Revizijom je utvrđeno da je Zastupnički dom u 2010. godini potrošio 8,3 miliona KM, dok je Dom naroda imao rashode i izdatke u iznosu od 4,9 miliona, dok su Zajedničke službe Parlamenta potrošile 1,2 miliona maraka.

Tako je ukupno u Parlamentu FBiH potrošeno skoro 15 miliona maraka.

Zanimljivo je da ni Zastupnički, a ni Dom naroda nisu radili zadnja četiri mjeseca prošle godine, zbog izbora, ali su poslanici i delegati uredno dobijali plaće. Inače u reviziji poslovanja Parlamenta FBiH za prošlu godinu konstatovan je određen broj propusta i nepravilnosti.

Između ostalog kao neosnovana, ocijenjena je isplata naknada članovima Nezavisnog odbora za izbor rukovodioca Uprave policije FBiH u iznosu od neto 18.500 maraka (bruto 21.813 maraka), obzirom da njegovi članovi nemaju status radnog tijela Parlamenta FBiH. Također, vrijednost vozila Pasat, nabavljenog 2004. godine u iznosu od 44.555 maraka, koje je ukradeno u toku godine, iskazana je u naprijed navedenom iznosu stalnih sredstava, a od strane komisije nije sačinjen izvještaj o krađi, piše San.

Dalje u izvještaju se navodi da se ne može potvrditi iskazana visina izdataka naknada za prevoz dužnosnika, u dane vikenda za 82.479 maraka, naknade stručnim saradnicima iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika izabranih u komisije Zastupničkog doma i Doma naroda, za 37.260 maraka, izdatke za dnevnice u zemlji za 1.848 maraka i troškove prevoza vlastitim vozilom za 2.028 maraka, obzirom da se isti odnose na izdatke iz budžetske 2009. godine, a da za njih nisu planirana i odobrena sredstva u budžetskoj 2010. godini u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH.
Informer.ba