BiH Udarno Vijesti

Federalni štab CZ-a: Niske temperature sprečavaju naglo topljenje snijega i poplave

Federalni štab civilne zaštite zaključio je danas na sjednici u Sarajevu da treba preduzeti sve potrebne mjere za slučaj velikih poplava, a mišljenje stručnjaka je da do toga ipak neće doći i da će se snijeg lagano topiti čemu pogoduju niske temperature i suha zemlja na koju je pao snijeg.

Komandant štaba Jerko Ivanković Lijanović kazao je novinarima da je na sjednici doneseno nekoliko preporuka i zapovijed o aktiviranju agencija slivova Jadranskog mora i rijeke Save, Ministarstva poljoprivrede, kantona i općina da se pripreme za eventualno moguće poplave.

Preporučeno je vladama FBiH i RS da ostvare punu suradnju i dogovor u sagledavanju postojećih planova zaštite od poplava, njihovoj dogradnji, ažuriranju, usklađivanju ili donošenju novih.

“Kroz navedene planove potrebno je da zajednički, uz punu podršku privrednih društava koja gazduju vodama, utvrde režimi korištenja voda na energetskim objektima”, kazao je Ivanković Lijanović.

Prema Vijeću ministara BiH i nadležnim ministarstvima upućena je preporuka za ostvarenje suradnje sa susjednim državama u cilju koordinacije režima rada hidroakumulacija radi blagovremenog obavještavanja organa na nizvodno ugroženim područjima.

Vijeću ministara BiH preporučeno je i da se ulože napori za učlanjenje BiH u evropski prognostički centar. To će omogućiti vremenske prognoze za duži vremenski period i vjerovatno učinkovitije nego dosad.

Prema riječima direktora Federalnog hidrometeorološkog Enesa Sarača i u narednih sedam dana bit će niske temperature zraka zbog čega neće doći do naglog topljenja snijega. On kaže da je prema analizama, na teritoriji BiH palo oko 90 milijardi metara kubnih snijega, a pretvoreno u vodu to iznosi 15 milijardi metara kubnih vode.

“Naše akumulacije su sposobne da prime tri milijarde metara kubnih vode. Usporenim tempom topljenja, kako je sad na vidiku, taj ostatak ne bi trebalo da izazove naglo topljenje snijega i poplave,“
kazao je.

Ipak ističe da su atmosferske pojave dinamičan proces koji se mijenja iz sata u sat.

“Pratit ćemo promjene i na vrijeme upozoriti kao i dosad“,
naglasio je Sarač.

Direktor Republičke uprave civilne zaštite RS-a Milimir Doder precizira da je snijeg pao na suhu zemlju, a ekspertize pokazuju da zemlja može primiti velike količine vode.

“Rijeke su nam prazne pa zato i lede. Akumulacije su na niskom nivou i mogu primiti velike količine vode“, kazao je.

Naglasio je da određena strahovanje postoje zbog rijeke Drine te da je zbog toga važno uspostaviti dobru suradnju sa Crnom Gorom u vezi tamošnje hidroelektrane.

Federalni štab civilne zaštite zasjedao je danas u proširenom sastavu, a prisustvovali su predstavnici Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva poljoprivrede, Civilne zaštite RS-a, Federalnog Hidrometeorološkog zavoda, te agencija za vodna područja.

 

Fena/Informer.ba