BiH Vijesti

Federalno ministarstvo finansija uplatilo invalidnine za januar

Federalno ministarstvo finansija je uplatilo sredstva za isplatu invalidnina za RVI i porodice poginulih boraca i branitelja za januar 2012. godine, u  iznosu od 26,5 miliona KM. 

Kako saznaje Fena u Ministarstvu finansija FBiH, uplaćene su, također, naknade za civilne žrtve rata za sedam kantona u Federaciji BiH: Posavski, Bosanskopodrinjski, Sarajevski, Zapadnohercegovački, Livanjski, Tuzlanski i Srednjobosanski kanton,a za Unsko-sanski, Zeničko-dobojski i Hercegovačko-neretvanski sredstva će biti uplaćena kada resorna ministarstva unesu spiskove u aplikaciju za isplatu.

Korisnici će ova sredstva imati na računu danas, a najkasnije sutra.

Za civilne invalidnine još nije osiguran dovoljan priliv sredstava.

 

Fena/Informer.ba