Intervju Vijesti

Fikret Musić: Nekima je dobro na listi nezaposlenih

Fikret Musić, premijer Kantona Sarajevo, u intervjuu za Oslobođenje govori o gorućim problemima u sarajevskom kantonu, tužbama,  i njegovim viđenjima kako riješiti iste. O problemima nezaposlenosti kao i mogućnostima novih investiranja.

Pola godine nakon formiranja Vlade kako ocjenjujete dosadašnji rad?

Musić: Mogu reći da sam zadovoljan radom i koracima koje smo svi zajedno napravili u ovom periodu. U prvom redu, imajući u vidu utvrđeni budžet KS-a za ovu godinu, uspjeli smo izmiriti sva finansijska dugovanja koja su prenesena iz prošle budžetske godine i trenutno smo operativni da svaku fakturu plaćamo čim pristigne, znači, nema zaostataka i zastoja u izmirivanju obaveza, što stvara dobru klimu za sve ostale aktivnosti.

Ispunjavamo planiranom dinamikom plan rada Vlade za ovu godinu, u skupštinskoj proceduri su trenutno važni zakoni, Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Kantonu Sarajevo i Zakon o koncesijama, počele su i konkretne izmjene regulative i provedbenih propisa u oblasti obrazovanja, pravde…., na terenu, u skladu sa mogućnostima, ide obnova cesta i pregovori sa evropskim kreditorima idu u odličnom smjeru za realizaciju krupnih infrastrukturnih projekata. Očekujemo da će i ta sredstva, kada se formira državna vlast, dati značajan zamah u poboljšanju uslova življenja.

Registar resursa

Utvrđeni su nacrti zakona o koncesijama i JP partnerstvu. Znate li da su iz općina, zbog omjera plaćanja koncesija (60:40), najavili tužbe KS-u?

Musić: Svjesni smo koliko su važni ovi zakoni, zato su i bili prioritet Vlade da ugledaju svjetlo dana. Javna rasprava je, kako ste rekli i sami, u toku i potrebno je da se što više subjekata uključi u nju, jer Zakon tangira uvjete budućeg poslovnog okruženja ovdje, što je za sve nas jako bitno. Vlada mora prvo utvrditi svoj koncesioni kapacitet, otvoriti registar vlastitih resursa i planirati prihode od toga. Naravno, treba općinama obezbijediti da, po ovom osnovu, dobiju jedan dio sredstava. To se sve može lako preračunati, ali isto tako, lokalna zajednica treba da prihvati činjenicu da ne može dobijati sredstva od Kantona po dva osnova, po osnovu granta i koncesije.

Pred Vladom se nalazi donošenje zakona o konsolidaciji komunalnih preduzeća, o lokalnoj samoupravi i raspodjeli javnih prihoda. Šta je od ovog prioritet u 2011?

Musić: Prvi zakon koji ste spomenuli tretira najbolniju tačku funkcioniranja Kantona Sarajevo – rješavanja problema u komunalnoj privredi. Koliki su problemi u toj oblasti, ne treba više posebno ni spominjati, svi to dobro znamo i osjetimo. Rješenja će se morati tražiti u suštinskim i krupnim zaokretima, a što opet zahtijeva sagledavanje posljedica sa svih strana. Planirano je da zakon bude donesen ove godine, kao i druga dva koji, također, definišu suštinska pitanja i odnose u KS-u, ne samo pitanje finansijskih sredstava nego i pitanje ustrojstva funkcionalog sistema i obrazovanja, komunalne privrede, kulture… Obavezni smo da kroz nove zakone obezbijedimo upravo to, da sve bude pravedno i funkcionalno, da niko ne bude gurnut u drugi plan, da zbog podjela nadležnosti ne dođemo u probleme funkcioniranja ni gradskog prevoza, ni obrazovanja, ni vodosnabdijevanja…

Kao mandatar za sastav Vlade, kazali ste nam da u Sarajevu ima oko 68.000 nezaposlenih. Uz projekte zapošljavanja i izdvajanja Ministarstva privrede, koji je recept za smanjivanja broja ljudi na evidencijama biroa?

Musić: Čarobnog, posebnog recepta nema, osim stvaranja novih radnih mjesta, koja opet zahtijevaju nove investicije i ulaganja, što mora biti zakonski regulisano. Čitav je to proces koji nije nemoguć i najveći dio napora Vlade upravo je okrenut u tom pravcu. Evidencije Službe su takve kakve jesu, njeni programi zapošljavanja se provode na terenu, nažalost, i sam sam se iznenadio podatkom, koji je neki dan i javno spomenut, da polovina od broja evidentiranih nazaposlenih i ne traži posao, nije zainteresirana za programe prekvalifikacije, dokvalifikacije, ponuđeni poslovi im “ne odgovaraju”.

Stiče se dojam da je izuzetno veliki broj nezaposlenih prijavljen samo da bi ostvario benefite koji imaju u Službi i da im čak i ne odgovora da se skinu sa liste nezaposlenih. Naravno, i dalje ostaje mnogo nezaposlenih, pogotovo onih sa fakultetskim diplomama. Čini nam se da je to posljedica dosadašnje hiperprodukcije visokoobrazovnog kadra, bez praćenja tržišta rada i mogućnosti zapošljavanja. Poduzeli smo korake na način da smo dijelom promijenili politiku upisa na fakultete, preferirajući tehničke fakultete u odnosu na društvene.

Uz predstavnike Al-Shiddija, da li postoji mogućnost ulaganja drugih privatnih kompanija u KS?

Musić: Da, ima najava i već neke realizacije su u toku. Izgledna je gradnja velikog tržnog centra BAUHAUS, koji  bi bio u funkciji iduće godine i zaposlio novih 200 radnika. Osim direktnog zapošljavanja, moguća je prodaja domaćih proizvoda u ovom centru, za što je investitor veoma zainteresiran, a što bi opet omogućilo da domaća proizvodnja ima plasman i sigurnog kupca.

Broj tužbi budžetskih korisnika prema KS-uraste. Mogu li se očekivati izmjene kolektivnih ugovora, koji su Kanton koštali oko 100 miliona KM?

Musić: Ovu Vladu i Skupštinu su zatekle tužbe koji su pokrenute na osnovu prava i obaveza proisteklih iz potpisanih granskih kolektivnih ugovora. Odredbe ugovora kao da nisu tretirale stvarne mogućnosti raspoloživih sredstava i onda dođete u pat-poziciju: prava po ugovorima stoje, ali para nema.

Ići ćemo u izmjene ugovora, to je suštinska potreba i sporazum o partnerstvu Vlade i sindikata, nadam se, napravit će bolju klimu za dogovore oko rješavanja ovih pitanja, na obostrano zadovoljstvo. Pokrenuli smo i proces donošenja zakona o plaćama i naknadama državnih službenika i namještenika u KS-u.