Politika Vijesti

Fiskalno vijeće BiH dogovorilo budžetski okvir za 2012. godinu

Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić održao je danas sjednicu Fiskalnog savjeta BiH, na kojoj je dogovoren okvir budžeta za 2012. godinu.

Dogovoreno je da okvir budžeta institucija BiH u 2012. godini bude 980,2 miliona KM, što je za 4,65 posto manje u odnosu na usvojeni Budžet iz 2010. godine.

S obzirom da i dalje postoje razlike u stavovima o visini zahvatanja prihoda sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje, ministri finansija zaduženi su da obave dodatne razgovore s ciljem usaglašavanja ovog pitanja.

Sjednica Fiskalnog savjeta održana je putem video-linka, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Fena/Informer.ba