BiH Izdvojeno Vijesti

Funkcionerima naknade od 900 KM mjesečno

Na sjednici Savjeta ministara BiH uskoro bi se mogla naći odluka kojom se povećavaju naknade za troškove smještaja i odovojenog života iako se u Fiskalnom savjetu BiH ovih dana usaglašava budžetski okvir uz obavezno smanjenje javne potrošenje.

Kako su “Nezavisne” već pisale, u aprilu ove godine je pripremljena odluka o mjesečnim naknadama za troškove smještaja od 490 KM i odvojeni život od 400 KM, ali ona do danas nije usvojena. Kako smo saznali, odluka se ovih dana priprema za dnevni red jedne od narednih sjednica Savjeta ministara BiH i već je dostavljena Ministarstvu finansija i Uredu za zakonodavstvo BiH koji po zakonu treba prethodno da daju svoje mišljenje.

Prema ovoj odluci, ministri, zamjenici, direktori agencija i pomoćnici ministra imaće naknadu troškova smještaja od 490 KM ako su udaljeni više od 80 kilometara od radnog mjesta, dok njihovi savjetnici i sekretari mogu računati na naknadu od 400 KM. Za sve pobrojane službenike i funkcionere biće obezbijeđena i mjesečna naknada za odvojeni život od 400 KM. Sudeći po ovoj odluci, najviše rangirani funkcioneri koji žive dalje od 80 kilometara od radnog mjesta mjesečno će primati 890 KM po osnovu naknade za odvojeni život i troškove smještaja.

 

Nezavisne/Informer.ba