BiH Vijesti

FUP: Dragan Vikić ispunjava uslove za penziju

Kolegij direktora Federalne uprave policije danas je donio zaključak po kome policijski službenik Dragan Vikić, komandant Specijalne policijske jedinice FUP-a, ispunjava uvjete za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa u Federalnoj upravi policije, jer ima 41 godinu, pet mjeseci i sedam dana radnog staža.

Glavni inspektor Mustafa Hujdurović, načelnik Jedinice za profesionalne standarde,  na današnjoj  je vanrednoj pres-konferenciji pojasnio da je Odsjek za pravne i kadrovske poslove utvrdio da Dragan Vikić ima 41 godinu, pet mjeseci i sedam dana na dan 31. decembra 2011. godine čime ispunjava uvjete za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa u FUP-u, a u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima FBiH.

Hujdurović je rekao da su svi navodi i javna istupanja o ovom pitanju komentirani bez raspolaganja  navedenim činjenicama, a radi diskreditacije direktora Federalne uprave policije i FUP-a kao organa, a ne borba za navodnu zaštitu prava Dragana Vikića, komandanta Specijalne policijske jedinice, kako se to u javnosti želi prikazati, jer Vikić je zaštićen zakonom propisanim mehanizmima putem žalbenog postupka.

Dodao je da Zaključak Vlade FBiH ne obavezuje rukovodioca organa u primjeni naznačenog Zakona, jer je isti dužan provoditi zakon.

“Utvrđeno je da Federalna uprava policije nije prekršila zakone koji regulišu ovu oblast te smo spremni javno iznijeti činjenice i dokaze o ispravnom postupku, a također smo odgovorni prema pravosudnim organima za eventualno kršenje zakona, kao i svi drugi organi i institucije i njihovi rukovodioci, a samim tim i na isti način i direktor Federalne uprave policije ako je to potrebno“, naglasio je Hujdurović.

Federalna uprava policije će svim uposlenicima kojima je radni odnos prestao sukladno zakonu, prilikom ostvarivanja prava iz penzijsko-invalidskog osiguranja, izvršiti uplatu doprinosa za periode za koje doprinosi nisu uplaćeni, ako je to potrebno jer je to obveza nositelja osiguranja, rečeno je.

 

Fena/Informer.ba