BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

FUP: Federalna televizija obmanjuje javnost

Federalna Uprava policije saopštila je da Federalna televizija /FTV/, po ko zna koji put, obmanjuje javnost kada je riječ o direktoru Uprave policije Draganu Lukaču i slučaju penzionisanja komandanta Specijalne jedinice Dragana Vikića.

S ciljem istinitog i objektivnog informisanja javnosti, federalna Uprava policije navodi da je Vikić ispunio zakonske uslove za penzionisanje i da je za njega, kao i ostale koji su ispunili uslove za penzionisanje, sačininjeno rješenje o prestanku radnog odnosa završno sa krajem godine.

U saopštenju se podsjeća i na zaključak Vlade FBiH kojim se nalaže ažuriranje rješenja o prestanku radnog odnosa po sili zakona.

Kadrovska služba federalne Uprave policije  sačinila je rješenje o prestanku radnog odnosa Draganu Vikiću i shodno tome, postupila isključivo u okviru zakona“, ističe se u saopštenju.

Zakonom o policijskim službenicima regulisano je da policijskim službenicima federalne Uprave policije prestaje radni odnos sa navršenih 40 godina penzionog staža.

Služba za pravne i kadrovske poslove Uprave policije utvrdila je da je tokom 2011. godine pet policijskih službenika ispunilo taj uslov za prestanak radnog odnosa, a među njima i Vikić.

Ističući da je zakon obavezujući i da ne predviđa nikakve izuzetke, Uprava policije konstatuje da je penzionisanje Dragana Vikića postalo “slučaj” i da se zaštita njegovih prava ne traži putem institucija sistema već putem Federalne televizije, koja je sebi uzela za pravo čak da smjenjuje direktora Federalne uprave policije Dragana Lukača i naređuje Vladi FBiH.

Srna/Informer.ba