BiH Udarno Vijesti

Hadžići: Ima kontaminacije osiromašenim uranom, ali nema opasnosti

Na pojedinim lokacijama u opštini Hadžići proteklih godina izmjeren je povišeni stepen kontaminacije od osiromašenog uranijuma, ali nadležni navode da se to ne može sa sigurnošću povezati sa razvojem malignih oboljenja.
Ispitivanja radioaktivnosti na području Hadžića provođena su u više navrata, izjavio je Srni direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH Željko Ler.

On podsjeća da su tokom 2003. godine, prema Planu aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite, obavljena mjerenja na 37 lokaliteta u FBiH.

“Rezultati terenskog i laboratorijskog rada potvrdili su postojanje kontaminacije na dvije lokacije – Tehničko-remontni zavod /TRZ/ Hadžići i kasarna “Žunovnica” na području Federacije BiH”, precizirao je Ler.
On napominje da je tokom 2004. godine urađena kontrola vode i tla na prisustvo osiromašenog urana.

“Izmjerene vrijednosti koncentracije urana u vodi bile su niže od granične vrijednosti preporučila je Svjetska zdravstvena organizacija”, navodi Ler.
Mjerenjem u zemlji utvrđeno je prisustvo radioaktivne kontaminacije osiromašenim uranom u tačkama kontaminacije oko zastalih fragmenata municije, poslije čega su preduzete zaštitne mjere poput uklanjanja ili betoniranja.

Ispitivanja radioaktivnosti životne sredine područja Hadžići ponovljena su 2007, 2008. i 2009. godine. Radioaktivnost u ispitivanim uzorcima ne upućuje na prisustvo radioaktivne kontaminacije, a vrijednosti su na nivou vrijednosti u drugim dijelovima Federacije BiH“, kaže Ler.

On je podsjetio da su posljednja mjerenja urana u vodama na području Hadžića vršena u periodu 2010-2011. godine sklopu projekta međunarodne saradnje sa Slovenijom u okviru istraživačkog projekta, koji je finansiralo federalno Ministarstvo nauke i obrazovanja.

“Ispitivanja podzemnih voda ukazuju na prirodan sadržaj urana i tokom posljednjih ispitivanja 2010. i 2011. nije detektovana kontaminacija podzemnih voda osiromašenim uranom“, rekao je Ler.

On podjseća da su, osim navedenih, u okviru IPA programa /2009/ Projekta Jačanja tehničkih kapaciteta monitoringa radionukleida u životnoj sredini BiH, predviđena specifična ispitivanja u rejonu Hadžića i Han Pijeska u okviru opšteg državnog monitoringa radioaktivnosti.

Očekuje se da Regulatorna agencija BiH za radijacionu i nuklearnu bezbjednost definiše zahtjeve za ispitivanje radioaktivnosti u budućem Pravilniku o monitoringu radioaktivnosti u životnoj sredini“, napominje Ler.

Zbog potencijalne opasnosti od posljedica prisustva osiromašenog uranijuma na zdravlje stanovništva, Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uradio je 2008.godine pregled zdravstvenih kartona stanovništva opštine Hadžići s ciljem ispitivanja o tome da li postoji povećana pojava oboljevanja od malignih neoplazmi.

Prema Lerovim riječima, rezultati su pokazali da u opštini Hadžići nije registrovano statistički značajno povećanje dijagnostikovanja malignih neoplazmi u odnosu na prosjek okolnih zemalja.

“Pregled zdravstvenih kartona ponovljen je 2010. godine, kada je utvrđeno da je broj dijagnostikovanih malignih neoplazmi u opštini Hadžići povećan u 2008. godini za 0,5 posto i u 2009. godini za 0,1 posto”, rekao je Ler.
Prema izvještaja UN Programa za zaštitu životne sredine “Osiromašeni uranijum u BiH, postkonflikna procjena životne sredine” iz 2003. godine utvrđena je prisutnost municije sa osiromašenim uranom na tri lokacije: Tehničko-remontni zavod Hadžići, kasarna “Žunovnica” i Skladište artiljerijskog oružja Han Pijesak.

U toj analizi UN Programa očuvanja životne sredine navodi se da je sedam godina nakon bombardovanja oko 25 posto penetratora koji su prodrli u zemlju korodiralo i nestalo.
Analiza kaže da se za 25 do 35 godina očekuje da svi metalni penetratori od osiromašenog uranijuma iskorodiraju i nestanu te da je rizik od kontaminacije tla veoma mala.

U izvještaju se, međutim, ukazuje da postoje mnoge nesigurnosti kada je riječ o mogućnosti da uranijum dospije u vodu za piće te da bi iz tog razloga u budućnosti, blizu pogođenih lokacija, trebalo vršiti analizu vode, piše SRNA

Informer.ba