BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Hadžović: Realno je očekivati socijalne buntove i građanske nemire

Sigurnosna situacija tokom 2011. godine u Bosni i Hercegovini se može ocjeniti stabilnom, uprkos veoma negativnom političkom, socijalnom i ekonomskom okruženju, izjavio je u razgovoru za Fenu generalni sekretar Centra za sigurnosne studije Denis Hadžović.

Vanjskih prijetnji po teritorijalni integritet i suverenitet BiH nije bilo, pa su se Oružane snage BiH mogle posvetiti pitanjima podrške međunarodnom miru i sigurnosti, deminiranju, te podršci civilima u slučajevima prirodnih i drugih nepogoda.

Međutim Hadžović naglašava kako su privremeno finansiranje i nedovoljna politička volja ograničile mogućnosti odbrambenih struktura na jačanju svojih kapaciteta i napretku ka euroatlanskim integracijama.

Borba protiv terorizma i organizovanog kriminala provodila se sistemski u sklopu međunarodnih i regionalnih inicijativa.

Odgovor na teroristički čin ispred američke ambasade (ako se može tako okarakterisati s obzirom na način i posljedice) i privođenje licu pravde zločinačke organizacija pod vodstvom Zijada Turkovića neki su od pozitivnih uspješnih aktivnosti snaga za provođenje zakona, kazao je on.

Hadžović upozorava kako korupcija i dalje opterećuje sve segmente društva, pa tako ni sektor sigurnosti nije imun od podrivanja vladavine prava.

Procjene o kvalitetnom rješavanju pitanja imigranata i azilanata iznijete od predstavnika EU omogućile su da građani BiH i dalje uživaju pogodnosti vezane za oslobađanje od viznog režima pri putovanju u zemlje Šengena.

Stanje kriminaliteta u državi je u određenoj mjeri pogoršano, jer pokazatelji u prvih devet mjeseci ukazuju na porast kriminalnih djela u Federaciji BiH za 9,6 posto, dok je u istom periodu situacija u Republici Srpskoj nešto povoljnija i ukazuje na smanjenje kriminalnih djela u ovom dijelu BiH za 6,7 posto.

Ipak, generalna procjena kriminaliteta se može okarakterisati povoljnom ako je poredimo sa stanjem u ovoj oblasti u drugim zemljama, na šta pozitivno utiče i visok stepen rasvjetljavanja krivičnih djela od policijskih organa, navodi Hadžović.

Pitanje ljudske sigurnosti još uvijek je opterećeno nedovoljnim aktivnostima organa vlasti na riješavanju problema zaostalih mina, prisustva nelagalnog naoružanja u posjedu građana, uništavanja viškova naoružanja u vlasništvu oružanih snaga ili povećanju sigurnosti u oblasti saobraćaja koji je ujedno i najveći uzročnik stradanja građana u BiH.

Za očekivati je da ni u narednoj godini neće biti realnih prijetnji po vanjsku sigurnost BiH. Produžetak političke krize i neusvajanje akekvatnog budžeta za finansiranje institucija sigurnosti, moglo bi uzrokovati značajne problem u funkcionisanju ovih institucija.

To bi se svakako odrazilo na njihove kapacitete za borbu protiv terorizma, organiziranog kriminala i korupcije, koji mogu dovesti do ozbiljnog ugrožavanja sigurnosti građana ali i institucija vlasti, upozorava Hadžović.

Nedostatak investicija u sektor sigurnosti i nezadovoljstvo uposlenih predstavljaju realnu prijetnju na ionako nedovoljno funkcionlan i efikasan sistem sigurnosti, koji, nasreću, u proteklom period nije stavljen na istinsku probu.

Smanjenje pripadnika vojnih i civilnih međunarodnih struktura predstavlja dodatnu okolnost u mogućnostima naših institucija da adekvatno odgovore svim izazovima, jer su se u određenoj mjeri oslanjali na ove vanjske pružaoce usluga (prikupljanje sigurnosnih informacija, polijetanje helikoptera za spašavanje u noćnim satima i slično), kazao je on.

Nedovoljni prihodi u budžetu svakako će utjecati na implementacije strategija borbe protiv mina, ilegalnog naoružanja i uništavanja viškova municije (za koju su na sreću obezbjeđena određena sredstva SAD-a), sigurnosti u saobraćaju što će umati utjecaja na percepciju ljudske sigurnosti.

Daljnje najavljeno pogoršanje ekonomskih i socijalnih prilika svakako će voditi porastu krivičnih djela protiv imovine, prorodne okoline, opšte sigurnosti i imovine, a vjerovatno i maloljetničke delikvencije usljed pada moralnih vrijednosti u društvu uzrokovane nefunkcionalnošću institucija vlasti da adekvatno odgovore na narasle probleme.

Ako se nastavi trend daljnjeg produbljivanja socio-ekonomskih prilika u BiH, realno je očekivati i povećanje socijalnih buntova i građanskih nemira ugroženih socijalnih kategorija (penzionera, nezaposlenih, udruženja veterana, otpuštenih i sl.) koji će znatno jačim intenzitetom nastojati da zaštite svoja prava.

U kolikoj mjeri će institucije vlasti biti spremne da suzbiju ove nemire i koliki se obim bunta nezadovoljnih može očekivati teško je prognozirati, ali je izvjesno da institucije vlasti u ovim ekonomskim prilikama neće moći odgovoriti zahtjevima svojih građana. Stoga se u najvećoj mogućoj mjeri moraju posvetiti iznalaženju adekvatnih mjera u cilju izbjegavanja nemilih događaja koji se dešavaju u drugim dijelovima svijeta i ukazuju na jedinu mogućnost zaštite građana od onih koji ne upravljanju institucijama vlasti u skladu s njihovim potrebama, rekao je generalni sekretar CSS-a Denis Hadžović.

Fena/Informer.ba