Izdvojeno Svijet Vijesti

Haški sud presudio: Holandija odgovorna za smrt trojice Srebreničana

Presudom Okružnog suda u Haagu, Holandija je proglašena krivom za smrt tri Bošnjaka, koji su istjerani iz baze holandskih vojnika u Srebrenici u julu 1995. godine.

Hasan Nuhanović, bivši prevodilac Ujedinjenih nacija (UN), jedan je od podnosilaca tužbe protiv Holandije koja je predata 2002. godine. Prema tužbi, vojnici iz sastava mirovnih snaga UN-a, koji su bili zaduženi za sigurnost tada Zaštićene zone Srebrenica, dozvolili su vojnicima Vojske Republike Srpske (VRS) da ubiju dva člana njegove porodice. Zajedno s Nuhanovićem tužbu je podnio i Rizo Mustafić, bivši električar u Holandskom bataljonu.

“Sud je donio odluku da je država Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga UN-a predao srpskih snagama”, navodi se u saopćenju Okružnog suda u Haagu.

Holandska vlada, koja se proteklih godina više puta suočila s tužbama porodica srebreničkih žrtava, do sada je insistirala da ne snosi krivicu jer nije imala podršku UN-ovih snaga.

“Na suđenje je dolazio advokat koji je zastupao Holandiju, a prema kojem Holanđani nisu prije 16 godina izručili ni jednog bošnjačkog izbjeglicu u ruke srpskih vojnika. Negirali su da se to ikada dogodilo, kao i samu suštinu tužbe, a to je aktivno učešće Holandskog bataljona u izručivanju ljudi u ruke egzekutorima”, kazao je Nuhanović u izjavi za BIRN – Justice Report.

Drugostepena presuda Okružnog suda u Haagu je obavezala Holandiju da članovima porodica trojice ubijenih Bošnjaka isplati materijalnu odštetu, tako što ih je uputio na parnični postupak. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu, ali ne na utvrđene činjenice.

Za razliku od ove presude, u prvostepenom postupku je Sud u Haagu donio odluku da Holandija ne može biti odgovorna za djelovanje bataljona u Srebrenici. Prema presudi iz septembra 2008. godine, Holandija nije oglašena krivom za kršenje nacionalnih i međunarodnih sporazuma.

Prema presudama Haškog tribunala i Suda BiH, u Srebrenici se u julu 1995. godine dogodio genocid, kada su snage vojske i policije Republike Srpske (RS) ubile preko 7.000 Bošnjaka.

 

BIRN/Informer.ba