BiH Vijesti

Helez: Od januaraviše boračke naknade

Svjetska banka (SB) i Međunarodni monetarni fond (MMF) zatražili su od Vlade FBiH da intenzivira reviziju korisnika boračko-invalidske zaštite u narednih šest mjeseci, rekao je  Zukan Helez, federalni ministar za pitanja boraca.

Revizija je u punom kapacitetu, jer je to naš prioritet. Intenzivirat ćemo provjeru korisnika, a Svjetska banka i MMF obećali su nam pomoći u otklanjanju određenih blokada, kaže Helez.

Naglasio je da će prioritet biti provjera 20.000 ratnih vojnih invalida koji su ostvarili pravo na naknadu 2004. godine.

Među ovim korisnicima, navodi, najviše je onih koji nisu ostvarili svoja prava u skladu sa Zakonom o pravima branilaca i članova njihovih porodica FBiH.

Vrlo je indikativno da je neko devet godina poslije rata shvatio da je ratni vojni invalid (RVI). Svi RVI moraju biti revidirani, ali oni koji su po četiri ili pet puta bili na provjeri, sada neće, istakao je Helez.

Do sada je iz prava izvedeno oko 6.000 korisnika i ušteđeno je više od 20 miliona KM.

Navodeći da se od januara naredne godine planiraju povećati naknade za nekoliko procenata porodicama šehida i RVI, kaže da trenutno ipak nisu prioritet uštede, već da budu otkriveni oni kojima nije mjesto među pravim borcima.

Fena/Informer.ba