BiH Izdvojeno Vijesti

Helsinški komitet: Sve više nezakonitih otkaza u BiH

Helsinški komitet za ljudska prava u BiH zaprima sve više prijava građana zbog kršenja  ljudskih prava, a najviše žalbi odnosi se na neizvršavanje pravosnažnih sudskih odluka, diskriminaciju na radnom mjestu, nezakonite odluke o otkazu ugovora o radu i mobing.

Pravna savjetnica u ovoj instituciji Branka Inić da nezakoniti otkazi ugovora o radu poprimili su zabrinjavajuće razmjere, jer poslodavci, pogotovo u privatnom sektoru, prema radnicima postupaju krajnje radikalno.

“Radnici zaposleni kod privatnih poslodavaca suočeni su i sa problemom korištenja godišnjih odmora, jer poslodavci od njih traže da nađu zamjenu za vrijeme odmora i da sami plate onome koji će ih zamijeniti, a to se najčešće odnosi na žene na koje se odnosi i znatno veći broj prijava Helsinškom komitetu zbog kršenja ljudskih prava“, rekla je ona za livanjske medije.

Ona je upozorila da Helsinški komitet za ljudska prava u BiH prima i sve više prijava od tzv. ranjivih kategorija, kao što su invalidi, civilne žrtve rata, žene na porođajnom odsustvu i porodice sa djecom, zbog kršenja zakona o socijalnim pravima ove populacije.

 

Srna/Informer.ba