BiH Udarno Vijesti

Homofobni skandal na Filozofskom fakultetu

Povodom homofobnog skandala na Filozofskom fakultetu i diskriminatorskog odnosa prema studentici homoseksualne orjentacije, udruženje Okvir izdalo je priopćenje za javnost koje u cijelosti prenosimo.

U četvrtak u popodnevnim satima (između 13:30h i 14h) u hodnicima zgrade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevo desio se incident za koji je neophodno da sazna šira javnost. Naime, studentima se prije dobrovoljnog darivanja krvi davao formular Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH koji su bili dužni popuniti. Ništa ne bi bilo specifično da u odjeljku „Osobe koje ne trebaju davati krv” nisu navedene „osobe koje imaju povremene ili stalne seksualne kontakte sa homoseksualcima”.

Uvidom u sadržaj formulara, studentice Lamija Topčagić i Nedžmina Šeta i student Amar Numanović obratili su se dekanovom uredu te ukazali na diskriminatorsku stavku u formularu. Dobili su informaciju da Filozofski fakultet nije odgovoran na sadržaj formulara, a koji je odobren od Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH. Studenti, vidno razočarani situacijom, upozoravali su ostale da je pomenuti formular diskriminatoran i suprotstavljen temeljnim ljudskim pravima. Nakon toga, jedan od bolničara fizički je nasrnuo na studenta Amara Numanovića. Da stvar bude gora, knjižničarka/bibliotekarka, uposlenica Filozofskog fakulteta, nazvala je studente narkomanima i propalim studentima, na što je student Amar Numanović negirao da je „propali student” i dodao da se bori za temeljna ljudska prava koja formular krši. Lamija Topčagić dodala je da nije narkomanka, ali da jeste lezbijka te da su i njena prava spornim formularom ugrožena. Bibliotekarka je na to odgovorila: „Da si moje dijete, ubila bih te na mjestu”, te je nakon toga nazivala pogrdnim riječima. Na kraju je bibliotekarka dodala da će studente sačekati poslije nastave ispred zgrade fakulteta.

Studenti, u strahu za vlastitu sigurnost (obzirom na cjelokupnu situaciju), napustili su zgradu fakulteta i uputili se u obližnju policijsku stanicu. Fakultetske kolege su vidno uznemirene studente nastojali umiriti. U policijskoj je stanici podnesena prijava protiv bolničara i knjižničarke/bibliotekarke koji su na njih nasrtali, vrijeđali i prijetili.

Udruženje građana Okvir, povodom pisanog incidenta, smatra se obaveznim reagirati i upozoriti javnost na nedopustivost ovakvog ponašanja bilo gdje, a naročito u zgradi javne, obrazovne institucije. Ovakvim postupkom jasno je da su i bolničar i knjižničarka/bibliotekarka izvršili uznemiravanje, kao oblik diskriminacije, koji se sastoji u ponižavanju i omalovažavanju na temelju seksualne orijentacije a u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije BiH – zabrana diskriminacije na osnovu spolnog/seksualnog identiteta – čl.2. stav 1, i čl. 6., oblici diskriminacije: direktna diskriminacija, indirektna diskriminacija, uznemiravanje, spolno uznemiravanje, mobing, segregacija, izdavanje naloga drugima za vršenje diskriminacije i podsticanje na diskriminaciju – čl. 3 i 4..

Visokoobrazovne institucije dužne su, prije svega, pružiti sigurnost svojim studentima a posebno ukoliko dignu glas braneći svoja prava. Smatramo nužnim i navesti diskriminatorne odredbe zakona iz oblasti zdravstva koje uopće dopuštaju tako konstruisane imperative u formularu za dobrovoljno darivanje krvi. Takođe, nečuveno je takvo nasilničko i vrijeđajuće ponašanje kako knjižničarke/bibliotekarke navedenog fakulteta, tako i prisutnih bolničara. Ovim povodom, udruženje građana Okvir daje krajnju osudu takve nesigurnosti i traumatične atmosfere u kojoj studenti imaju da djeluju. Svakako se nadamo da će učinioci biti propisno kažnjeni za ovaj vandalizam i varvarstvo.

 

Federalna.ba/Informer.ba