BiH Vijesti

ICTY dostavio transkripte pravosuđu BiH

Haški tribunal  (ICTY) u ponedjeljak je pravosudnim vlastima u Bosni i Hercegovini dostavio približno 700 stranica transkripata postupaka na lokalnim jezicima regiona. 

Transkripte je izradio tim Međunarodnog suda za transkribovanje na bosanski, hrvatski ili srpski.

Nakon ove dostave uslijedit će druga dostava 16. decembra.

Dostavljanje transkripata na lokalnim jezicima će omogućiti pravnim stručnjacima u regionu da efikasnije pristupe svjedočenjima datim pred ICTY-om i da ih koriste.

Do oktobra 2010.  transkripti postupaka bili su dostupni samo na engleskom i francuskom, zvaničnim jezicima ICTY-a.

Međutim, u sklopu projekta “Pravda i ratni zločini” ICTY je izradio više od 60.000 stranica transkripata postupaka vođenih u ovom sudu na lokalnim jezicima.

Cilj projekta Pravda i ratni zločini, vrijednog četiri miliona eura, koji je finansirala Evropska unija, a proveo ICTY zajedno s Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE) i Međuregionalnim istraživačkim institutom Ujedinjenih nacija za zločine i pravdu, bio je da se osigura transfer znanja i materijala s ICTY-a  pravnim stručnjacima u bivšoj Jugoslaviji da bi se unaprijedila njihova sposobnost da vode predmete u vezi s ratnim zločinima.

Transkripti na lokalnim jezicima pripremani su na osnovu audiozapisa sudskih pretresa u ICTY-u.

Odabrani su na osnovu povratnih informacija dobijenih od nacionalnih pravosudnih sistema o transkriptima koji su od velike važnosti za postupke pred njihovim sudovima.

Nakon okončanja projekta Pravda i ratni zločini prošlog mjeseca, ICTY će biti u mogućnosti da nastavi pružanje ovakve podrške do kraja godine u sklopu širih napora da osigura pozitivan uticaj svog naslijeđa.

ICTY trenutno traži finansijska sredstva da bi  izradio dodatne transkripte na jezicima regiona.

Transkripti koji su dosada izrađeni dostupni su u bazi podataka Sudski spisi ICTY-a i na odgovarajućim stranicama o predmetima na veb-stranici ovog suda, saopćeno je iz ICTY-a.

 

Fena/Informer.ba