BiH Izdvojeno Vijesti

Inicijativa Senada Šepića: Zemaljskom muzeju pare iz rezervi

Povodom najave direktora Zemaljskog muzeja BiH Adnana Busuladžića da će početkom oktobra jedna od najznačajnijih institucija i obilježja države BiH zatvoriti svoja vrata, kao poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i kao zamjenik ministra civilnih poslova BiH u prošlom sazivu, oglasio se potpredsjednik SDA Senad Šepić.
Grantovi smanjeni

“Zemaljski muzej je sve do 2010. od Ministarstva civilnih poslova BiH dobijao za plaće i režije godišnje po 850.000 KM, a zahvaljujući Ministarstvu civilnih poslova BiH, taj muzej je bio priključen na mrežu grijanja institucija BiH, tako da nije plaćao troškove grijanja“, ističe Šepić, napominjući da je SDA upravo i zbog ovih razloga insistirala na većem budžetu institucija BiH, a, zahvaljujući njegovoj manjkavosti, grantovi Ministarstva civilnih poslova BiH su ili smanjeni ili u potpunosti ukinuti, kao što je slučaj sa grantom za podršku nevladinom sektoru, prenosi Fena.

Pored Zemaljskog muzeja BiH, postoji šest institucija kulture od značaja za državu BiH (čiji je osnivač država BiH) i sve do 2010. godine Ministarstvo civilnih poslova BiH im je za rad uplaćivalo oko 2 miliona KM – zbog ovih sedam institucija je i uspostavljen grant za podršku institucijama kulture od značaja za BiH, a sve dok se ne riješi njihov pravni status“, naglašava Šepić.

Razumijem gospodina Busuladžića

Neprihvatljivo je da je najveći iznos granta 350.000 KM, što Zemaljskom muzeju nikako ne može biti dovoljno za finansiranje, pogotovo što su ta sredstva u kriterijima predviđena za programe, a ne za plaće i režije, stoga u potpunosti razumijem stav gospodina Busuladžića o tome da je Ministarstvo civilnih poslova BiH koncipiralo konkurs na način da institucije koje su riješile suštinsko pitanje osnivača, s redovnim plaćama, putem različitih projekata učestvuju na ovom konkursu, što je u potpunoj suprotnosti sa prvobitnom idejom o osnivanju granta za sedam institucija kulture od značaja za BiH i što ne osigurava nastavak rada Zemaljskom muzeju kao jednoj od najvažnijih institucija kulture, ne samo u BiH nego i mnogo šire“, piše Šepić, najavljujući da će u Predstavničkom domu PSBiH predložiti inicijativu da Vijeće ministara BiH, zbog ovih vlastitih propusta (a ne propusta menadžmenta Zemaljskog muzeja BiH), iz budžetske rezerve uplati sredstva na račun Zemaljskog muzeja BiH na nivou iz 2010. godine, kao i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH, te ostalih institucija kulture od značaja za ovu državu.

Fena.ba/Informer.ba