BiH Izdvojeno Udarno Vijesti

Institucije svih nivoa vlasti u BiH svake sekunde troše 275 KM

Fondacija Centar za zastupanje građanskih interesa predstaviće u petak brojač javne potrošnje u centru Sarajeva.

Postavljanjem brojača javne potrošnje, građanima se stavlja na uvid protok njihovog novca kroz blagajne svih nivoa vlasti u BiH, iz sekunde u sekundu, svakog dana u godini, kojim vlasti u BiH raspolažu.

Brojač je postavljen u pješačkoj zoni u centru Sarajeva, kako bi bio dostupan što većem broju građana, koji imaju pravo na informisanje o raspolaganju njihovim novcem.

U 2011. godini nije formirana državna vlast, značajno je opao kreditni rejting, zemlja sve dublje tone u siromaštvo, država ne vodi računa o elementarnim životnim potrebama građana, dok institucije vlasti u BiH potroše preko 8,5 milijardi KM, ističe se u saopštenju ove Fondacije.

Kako je saopšteno, od početka ove godine, do petka, 23. decembra, institucije svih nivoa vlasti u BiH su potrošile 8,470,440,000 KM budžetskog novca, što je 275 KM u sekundi, nešto manje od milion na sat.

Za rad državnih službenika, odnosno njihovu doživotnu sinakuru, iz džepova poreskih obveznika izdvojeno je preko 3,2 milijarde KM.

Informacije o javnoj potrošnji nisu lako dostupne javnosti, čime se samo održava neodgovornost države prema raspolaganju novcem poreskih obveznika, koji građani uplaćuju kroz poreze, carine i doprinose. Smatramo da će se postavljanjem ovakvog brojača, u centru grada, skrenuti pažnja građana na količinu novca koju svakodnevno troše državne, entitetske, kantonalne, općinske, kao i vlasti distrikta Brčko”, zaključuje Fondacija u svom saopštenju.

 

Informer.ba