BiH Ekonomija Udarno Vijesti

Islamsko bankarstvo razvojna šansa za BiH

Prvu konferenciju o islamskom bankarstvu u BiH „Business in between Cultures“ – The Development of Islamic Finance“ danas su na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu otvorili guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić i profesor Fikret Hadžić. 

Iako je od 2000. godine islamsko bankarstvo prisutno u BiH preko Bosnian Bank International sigurno je da klijenti u državi dovoljno ne poznaju sama pravila islamskog bankarstva. Osnovna razlika između konvencionalnog i islamskog bankarstva je to što u islamskom bankarstvu banke i klijenti zajedno dijele rizik i ulaze u projekte, gdje ako ostvare profit dijele ga, kao i gubitak“, rekao je za Fenu guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

Za razliku od toga, navodi, da su konvencionalne banke sav rizik prebacile na klijenta, što je kriza i pokazala da su najveću cijenu ove krize platili klijenti.

Preko 105 zemalja u svijetu radi prema pravilima islamskog bankarstva, a čak jedan od sjedišta islamskog bankarstva je u Londonu. To jasno govori da je finansijski svijet prepoznao ovaj vid poslovanja da je sigurniji i da ima perspektivu“, kazao je Kozarić.

Naglasio je da islamsko bankarstvo ni u kojem slučaju ne znači bankarstvo za pripadnike islamske vjere, jer je to bankarstvo za sve klijente.

Zato smatra da je ova konferencija izvrsna prilika da se građani BiH upoznaju s prednostima islamskog bankarstva.

Profesor Fikret Hadžić za Fenu je istakao da islamske finansijske institucije danas upravljaju s vrijednošću od 1,6 triliona dolara na svjetskom nivou. Iz tog razloga tvrdi da za BiH islamsko bankarstvo može biti veoma interesantno kao razvojna šansa i perspektiva privlačenja stranih direktnih investicija u BiH.

Ekonomski fakultet u Sarajevu je praktično jedina institucija u BiH, pa i u regiji koja se bavi istraživanjima iz oblasti islamske ekonomije i finansija. Do sada je oko 500 studenata položilo ispite iz ove oblasti“, kazao je Hadžić.

Procijenjuje se da danas nedostaje oko 8.000 kadrova u islamskom bankarstvu, s obzirom na to da se radi o najbržem rastućem segmentu bankarstva u svijetu.

Kamata nije osnova islamskog bankarstva, jer je zasnovano na islamskim principima da se ne može naplaćivati ili plaćati kamata. Dakle, kamata je zabranjena, te se islamsko bankarstvo danas naziva etičkim bankarstvom“, kaže Hadžić.

Trenutno se ovo bankarstvo širi na sjeveru Afrike, Aziji i Evropi.

Fena/Informer.ba