Ekonomija Vijesti

Ispitivanje tržišta rada: Najtraženiji zanati u BiH

Najtraženija zanimanja u Federaciji BiH su trgovci, šnajderi, stolari, tesari, manuelni radnici, zidari, ekonomisti, tekstilni tehničari, utovarivači otpada i mašinski tehničari, podaci su ankete koju je proveo federalni Zavod za zapošljavanje.

Potrebe poslodavaca za radnom snagom najviše se odnose na radnike sa srednjom stručnom spremom četvrtog stepena – 1 774, srednjom stručnom spremom trećeg stepena – 1 655, visokom stručnom spremom – 955, kao i na nekvalifikovane radnike – 518.

Najviše potreba je iskazano u prerađivačkoj industriji – 29,2 odsto, trgovini 15,9 odsto, građevinarstvu 14,3 odsto i obrazovanju 8,4 odsto.

Poslodavci su iskazali potrebe i za dodatnim vještinama radnika, a njih 50,67 odsto smatra bi se to trebalo postići obukom na radnom mjestu, 23,32 odsto sticanjem dodatnih poslovnih vještina, a 18,25 odsto poslodavaca smatra da bi se to moglo postići dokvalifikacijom ili prekvalifikacijom.

Najveći broj poslodavaca naveo je da je poreska politika razlog trenutnog nedostatka radnika – 25,97 odsto, dok 22,62 odsto smatra da je to nedostatak potrebnih kvalifikacija radnika. Da je nedostatak podsticajnih sredstava misli 19,93 odsto, nedovoljno radno iskustvo 13,55 odsto, a 6,84 odsto poslodavaca smatra da je visina plate razlog zbog čega nedostaje radnika.

Određen broj poslodavaca izrazio je nezadovoljstvo stručnim znanjem i vještinama radnika. Najčešće navedeni razlozi su: praktično iskustvo – 35,66 odsto, stečena kvalifikacija 17,8 odsto, socijalne i organizacione vještine 12,78 odsto, opšte znanje 12,01 odsto, posebne vještine 11,3 odsto, preduzetničke vještine 8,4 odsto i ostalo 2,05 odsto.

Kada je riječ o načinu traženja zaposlenih, 32,9 odsto poslodavaca je navelo da nove radnike traže putem ličnog kontakta, 30,72 odsto preko javnih službi za zapošljavanje, 26,14 odsto preko sredstava javnog informisanja, te pet odsto putem interneta.

Anketa je vršena na uzorku od 3 000 poslodavaca koji zapošljavaju deset i više lica, u periodu od 15. novembra do 15. decembra, a anketirani su poslodavci iz prerađivačke industrije – 22,1odsto, obrazovanja 12,14 odsto, trgovine 11,24 odsto, zdravstvene i socijalne zaštite 6,91 odsto, rudarstva 6,2 odsto, kao i iz ostalih oblasti 44,41 odsto.

Cilj ispitivanja bio je da se dobiju što potpunije informacije u vezi sa potrebama poslodavaca, odnosno suficitarnim i deficitarnim zanimanjima.

 

Srna/Informer.ba