Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Istraživanje: Notari u BiH u prosjeku mjesečno zarade 11.000 KM

Istraživanje provedeno u šest evropskih zemalja pokazalo da su prosječne bruto plate najmanje u Srbiji, a najveće u Češkoj. U BiH i Srbiji najmanje plaćeni niskokvalificirani poslovi, dok su u Hrvatskoj plate za iste pozicije znatno veće nego u drugim zemljama regiona. Pozicija Country Managera najplaćenija pozicija u BiH.

Podaci portala Plata.ba, koji se odnose na prosječne bruto plate u BiH, poređeni su sa bruto platama u Republici Slovačkoj, Češkoj Republici, Mađarskoj, Republici Srbiji i Hrvatskoj. ‘Plata.ba istraživanje’ pokrenuo je portal Posao.ba u saradnji sa partnerima iz Slovačke, kompanijom Profesia.sk, te predstavlja najveće online istraživanje plata.

U BiH najplaćeniji Country Manageri

Najplaćenija pozicija (prosječna mjesečna bruto plata) u BiH prema podacima Plata.ba je pozicija Country Managera u iznosu od 6.147 KM. Radnik na istoj pozicij u Srbiji zarađuje 2.610 KM, a u Hrvatskoj 5097 KM. Na ovoj poziciji najviše zarađuju Česi sa platom u iznosu 7.592 KM.

Druga najplaćenija pozicija u BiH je pozicija direktora sektora u bankarstvu. Prosječna plata na ovoj poziciji iznosi 4.161 KM. Izvršni direktor u BiH zarađuje 3.667 KM u prosjeku, u Republici Srbiji 3.374 KM što bi bila najmanja plata na ovoj poziciji dok u Hrvatskoj prosječna plata za ovu poziciju iznosi 4.587 KM. Najveću platu na ovoj poziciji imaju radnici u Češkoj Republici u iznosu od 4.921 KM.

Pozicija Direktora prodaje jedna je od najplaćenijih pozicija. Tako direktor prodaje u BiH zarađuje u prosjeku 3.560 KM, u Hrvatskoj 4.031 KM a u Srbiji je najmanja prosječna plata za ovu poziciju u iznosu od 2.762 KM. Direktor prodaje u Češkoj Republici zarađuje 5.143 KM što je najveća plata na ovoj poziciji u poređenju sa ostalim zemljama.

Pozicije menadžera prodaje farmaceutskih proizvoda te regionalnog menadžera po visini bruto prosječnih plata u BiH zauzimaju peto mjesto sa platama u iznosu 3.040 KM i 3.050 KM.

U Hrvatskoj se isplati biti konobar, spremačica ili kasir, a u Slovačkoj obućar

Kao i u prethodnom periodu, na poziciji obućara je najmanja prosječna bruto plata u BiH u iznosu od 620 KM. U Mađarskoj obućari zarađuju 662 KM u prosjeku, dok obućari u Slovačkoj zarađuju 1.048 KM što je najveća bruto plata na ovoj poziciji. Za poziciju krojača u BiH prosječna bruto plata iznosi 676 KM, u Srbiji 499 KM, što je i najmanja plata za ovu poziciju, dok u Hrvatskoj krojači u prosjeku zarađuju najviše sa prosječnom bruto platom u iznosu od 977 KM.

Pozicija čistača također jedan je od najmanje plaćenih poslova u BiH sa prosječnom bruto platom u iznosu od 684 KM. Čistač u Srbiji ima najmanju prosječnu bruto platu u iznosu od 450 KM, dok je u Češkoj najveća prosječna plata na ovoj poziciji u iznosu od 789 KM.

Prosječna plata za poziciju konobara u BiH iznosi 726 KM. Na poziciji konobara najbolje zarađuju radnici u Hrvatskoj sa prosječnom bruto platom od čak 1.240 KM, dok konobar u Srbiji zarađuje svega 541 KM.

Jedna od najmanje plaćenih pozicija u BiH jeste pozicija spremačice/sobarice sa prosječnom platom u iznosu od 758 KM, dok spremačica/sobarica u Hrvatskoj zarađuje čak 1.109 KM, što je ujedno i najveća prosječna bruto plata za ovu poziciju. Najniža bruto plata za poziciju spremačice/sobarice je u Srbiji u iznosu od svega 502 KM.

Ipak, istraživanje pokazuje da notari u BiH imaju daleko najbolju zaradu tokom godine, međutim, zbog specifičnog načina poslovanja notara, njihova primanja nisu poređena sa primanjima na ostalim pozicijama. Istraživanje je pokazalo da notari u prosjeku mjesečno zarade čak 11.269 KM.

Poređenje bruto plata u BiH sa platama u Hrvatskoj, Srbiji, Mađarskoj, te Republici Češkoj i Slovačkoj

Ukoliko ste nezaposleni, još se školujete ili želite promjenu radnog mjesta, putem portala www.Plata.ba možete saznati prosječne bruto plate u BiH za pozicije koje vas interesuju te ih uporediti sa platama u zemljama u regiji i nekoliko zemalja Evrope.

Na osnovu podataka kojima raspolaže portal Plata.ba, najplaćenije pozicije u Bosni i Hercegovini su pozicije u višem menadžmentu gdje spadaju pozicije direktora, menadžera te upravitelja. Prosječne najveće bruto plate kreću se u rasponu od 3.040 KM do 6.174 KM. Najmanje prosječne bruto plate su na pozicijama pomoćnih radnika, radnika na niskokvalificiranim i sličnim pooslovima te se kreću u rasponu od 620 KM do 758 KM.

 

Informer.ba