Politika Vijesti

Iznos donacija za političke stranke se povećava na 50.000 KM?

Prijedlogom zakona o finansiranju političkih stranaka, koji je Interresornoj radnoj grupi dostavio ministar pravde BiH Bariša Čolak, predviđeno je da se iznos dobrovoljnih priloga pravnih lica poveća sa 12.000 na 50.000 KM, a fizičkih lica sa 6.400 na 10.000 KM godišnje.

Dobrovoljni prilozi pravnih lica tako bi bili povećani za čak 316,67 posto, a fizičkih lica za 56,25 posto.

Prvi put u prijedlogu zakona propisane su i dotacije koje član političke stranke može uplatiti na račun svoje partije u toku jedne kalendarske godine, a prijedlog je da to bude 15.000 KM, piše “Oslobođenje”.

Ovaj iznos uključuje i članarine, koje u većini stranaka iznose 12 KM na godišnjem nivou, odnosno po jednu KM mjesečno.

Propisano je da sredstva koja se iz budžeta BiH izdvajaju za rad političkih stranaka, koalicija i nezavisnih kandidata te parlamentarnih grupa i klubova poslanika i delegata budu utvrđeni na nivou od 0,2 posto ukupnog iznosa budžeta, što računajući prema izvršenju budžeta u 2011. godini iznosi 1,8 miliona KM.

Strankama bi od tog novca pripalo 75 posto, a preostalih 25 posto bi se usmjeravalo za rad parlamentarnih grupa i klubova poslanika i delegata.

 

Srna/Informer.ba