BiH Vijesti

Iznova glavni pretres Veselinu Vlahoviću

Za mene je rat počeo kada si me isprebijao“, rekao je S13 Vlahoviću

Znate li datum kada smo mi došli”, bilo je prvo pitanje koje je svjedoku 13 u sudnici državnog Suda BiH postavio optuženi ratni zločinac Veselin Vlahović Batko na jučer iznova započetom glavnom pretresu, zbog objedinjavanja dviju optužnica protiv njega, s 70 krivičnih djela ratnog zločina.

S13 je Vlahoviću odgovorio isto što i tužiocu Behaiji Krnjiću i Vlahovićevom advokatu Radivoju Lazareviću, da se ne može sjetiti datuma, a optuženik ga je dalje pitao: “Da li znate kada je počeo rat?”

Šta je mislio S13

S13 je odgovorio: “Za mene je rat počeo onda kada si me ti isprebijao“, a Vlahović, kome je dan ranije bio 42. rođendan, nastavio je: “Rat je počeo 4. aprila. Grbavica je tada bila pod kontrolom Armije BiH.” I svjedočenje S13 proteklo je u opisivanju prvih dana okupiranog Sarajeva, a S13 nije krio vlastitu zatečenost onim što se dešavalo: “Mislio sam, ima države, policije, vojske, prevaziće se krizna situacija.” No, nakon što ga je sin zapitao „koga ono vode policajci“, od tog momenta se počeo bojati, pogotovo što su na vrata sve češće dolazili razni vojnici. Jednog od njih S13 je upitao: “Je li sve u redu?” Dobio je odgovor: “Romanijski korpus je preuzeo komandu, u redu je…”

 

Ljiljan/Informer.ba