BiH Izdvojeno Vijesti

Kakanj: Demobilisani borci danas su stupili u štrak glađu

Nezadovoljni demobilisani nezaposleni borci, koji se već 13. dan nalaze ispred zgrade Općine Kakanj u znak protesta zbog teške materijalne situacije u kojoj se nalaze, od danas su stupili u štrajk glađu.

O početku štrajka obavijestili su kakanjski Dom zdravlja sa poliklinikom i Policijsku stanicu Kakanj, javio je Radio Kakanj.

Borci su tražili vanrednu sjednicu Općinskog vijeća i jednokratnu novčanu pomoć za 52 demobilisana borca po 150 KM.

Prošle sedmice Komisija za dodjelu jednokratnih novčanih pomoći, koja je radno tijelo Općinskog vijeća Kakanj, razmatrala je zahtjev podnesen od 52 demobilisana borca i proslijedila ga Općinskom vijeću, jer se radi o novčanom iznosu koji je izvan ovlašetanja ove komisije.

Stručnoj službi Općinskog vijeća upućivana je informacija o protestima boraca kako bi Kolegij Općinskog vijeća zauzeo svoj stav.

Načelnik Općine Konjic Mensur Jašarspahić je razgovarao sa borcima, a u dva navrata.

“Udruženje nezaposlenih demobilisanih boraca nije osnovano davno, na prošloj sjednici Općinskog vijeća imali su zahtjev da se i oni budžetski tretiraju. Prema odluci koju imamo iz 2011. godine mi finansiramo u nivou od 100.000 KM pet boračkih organizacija. To su krovne organizacije, one su kao takve prihvaćene, a novih organizacija u Budžetu nema.

Na Općinskom vijeću nije prihvaćeno da se ove organizacije finansiraju, a bio je zahtjev Organizacije nezaposlenih demobilisanih boraca, Organizacije demobilisanih boraca, a jedna od stranaka je tražila da se pripomogne i Organizacija djece šehida.

Dodatni zahtjev je bio i da se finansira UBNOAR, te Patriotska liga. Zbog većine u Vijeću koja postoji ovi amandmani nisu prihvaćeni”, kazao je nakon susreta sa borcima načelnik Jašarspahić.

Ja moram poštovati odluku Vijeća, dakle odluka koja je važeća i koju ja moram poštovati definiše finansiranje pet udruženja, ja to moram poštovati do promjene odluke. Postoji mogućnost, ja sam jutros obavio razgovor sa predstavnicima boraca, rekao sam da posjete predsjedavajućeg Općinskog vijeća i njegovu zamjenicu i da pokušaju da razgovaraju da se organizira vanredna sjednica Općinskog vijeća ili da se organizira redovna sjednica, cijeneći da o problemima koje imaju ovi ljudi treba razgovarati. Kakva će biti odluka ja ne mogu kazati, ali moram poštovati odluke Općinskog vijeća. Da li će i koja će boračka udruženja biti finansirana odluku moraju donijeti političke partije koje participiraju u radu Vijeća“, kazao je načelnik Jašarspahić

Informer.ba