BiH Udarno Vijesti

Kanton Sarajevo: Izdata naredba o uklanjanju snijega i ledenica sa objekata

Sva pravna i fizička lica na području Kantona Sarajevo (KS) treba da poduzmu aktivnosti na uklanjanju snijega i ledenica sa svojih objekata, kaže se u današnjoj Naredbi Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo izdatoj na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i meterijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, prenosi kantonalna press služba.

Naredba stupa na snagu odmah, a za njeno provođenje odgovorni su rukovodioci pravnih, kao i fizička lica.

Naredbu potpisuje komandant Štaba civilne zaštite i ministar prostornog uređenja i zaštite okoliša Sarajevskog kantona Abid Jusić.