BiH Udarno Vijesti

Kapetanović: Nikada nismo ni razmišljali o razmjeni Neuma za Prevlaku

“Nikada nismo, na bilo kojem nivou bilateralnih kontakata s Hrvatskom, ni pomišljali, a kamoli razgovarali o razmjeni teritorija”, izjavio je pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine za bilateralne odnose Amer Kapetanović, komentarišući medijske napise o “zamjeni Neuma za Prevlaku” kao rješenja otvorenog pitanja izlaska na more između BiH i Hrvatske.

“Mi tražimo rješenje u okviru postojećeg Sporazuma o granici između BiH i Republike Hrvatske, koji je potpisan 1999. godine, jer smatramo da je to najrealnija i najbolja međunarodnopravna osnova koja uvažava interese obiju zemalja i u okviru koje treba tražiti rješenja. Niti imamo takve instrukcije Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine BiH, a niti smatramo u ovom trenutku umjesnim takav prijedlog uopšte uzeti u obzir“, rekao je on.

Među zaključcima koje je Ministarstvo spoljnih poslova BiH predložilo je i pitanje potpisivanja Interpretativne izjave, za koju Kapetanović kaže da se odnosi na ono što su Hrvatska i EU, u toku pretpristupnih pregovora, dogovorili za nesmetan prolaz hrvatske robe kroz Neum, bez mogućnosti da naši inspekcijski i carinski organi te pošiljke otvaraju i pregledavaju.

Na taj način je EU preuzela, pa čak i nadogradila duh i slovo Sporazuma između BiH i Hrvatske potpisanog 1999. godine, a koji se odnosi na slobodan tranzit Hrvatske kroz BiH (Neum) i slobodan pristup BiH luci Ploče. Ono što, međutim, EU nije uzela u razmatranje jeste duh i slovo onog dijela Sporazuma koji se odnosi na naš pristup luci Ploče na isti način na koji je to Hrvatskoj omogućeno u Neumu. Štaviše, Evropska komisija ga je proglasila neusaglašenim s Acquisom i samim tim nevažećim. Pojednostavljeno, Hrvatska može nastaviti kroz Neum kako je dogovoreno, ali BiH više ne može pristupati luci Ploče na isti način, budući da će se ona nalaziti na teritoriji EU“, precizira Kapetanović.

Od BiH se traži da potpisom verifikuje Interpretativnu izjavu.

Nismo to prihvatili i nećemo dok god ne dobijemo garancije Evropske komisije (EK) da ćemo u Pločama dobiti isto što i Hrvatska u Neumu“, decidiran je pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH za bilateralne odnose Amer Kapetanović.

U nastavku razgovora Kapetanović je pojasnio da formiranje zajedničke bh. i hrvatske Komisije za primjenu UN-ove Konvencije o pravu mora je na neki način naša obaveza koja proizilazi iz same Konvencije.

BiH i Hrvatska su potpisnice navedene konvencije i obje zemlje su je ratifikovale. Ona nam omogućava sva prava i obaveze koje imaju tzv. pomorske zemlje, bez obzira na veličinu morske teritorije. Budući da jedan dio naše granice prolazi morem, obavezni smo vidjeti koliko je to što imamo kao granicu, koja je određena navedenim sporazumom, usklađeno s duhom i slovom Konvencije. Od pitanja teritorijalnog i vanjskog mora, izlaza na otvoreno more za BiH, epikontinentalnog pojasa pa do pitanja teritorijalnog mora. I da ne bude zabune, kakva god na kraju bude naša granica na moru s Republikom Hrvatskom, bilo da je to po postojećem ili nekom novom sporazumu, ponovo moramo sjesti i sravniti stanje s duhom i slovom Konvencije. To je nešto od čega jednostavno ne želimo, a niti možemo pobjeći”, naveo je pomoćnik ministra spoljnih poslova BiH za bilateralne odnose Amer Kapetanović.

Fena/Informer.ba