Politika Vijesti

Kasumović: Stidim se što sam zamjenik ministra u državi koja toliko para baca

U raspravi o Izvještaju o izvršenju budžeta BiH za 2010. godinu više poslanika u Parlamentarnoj skupštini BiH iznijelo je zamjerke na način na koji su trošena budžetska sredstva, ali je najviše replika izazvao zamjenik ministra finansija i trezora BiH Fuad Kasumović, koji je uputio kritiku poslanicima što se bave ovim pitanjem, a ne budžetom za narednu godinu.

Kasumović je tražio od poslanika da od Predsjedništva BiH zatraže prijedlog budžeta za 2012. godinu, te da natjeraju Vijeće ministara da se ne troše sredstva za zakup prostorija za smještaj institucija BiH, za šta su, prema njegovim riječima, samo u ovoj godini izdvojena 32 miliona KM.

Stidim se što sam zamjenik ministra u državi koja toliko para baca“, rekao je Kasumović i ponovio svoje tvrdnje da od 1. januara 2012. godine prestaje mogućnost privremenog finansiranja BiH, jer nema usvojenog budžeta za ovu godinu.

U reagovanju na Kasumovićevo obraćanje, zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Milorad Živković rekao je da je i njega sramota zato što BiH ima ovakavo Vijeće ministara, i podsjetio da privremenog finansiranja odavno ne bi bilo da nije bilo njegovog zahtjeva Ustavnom sudu BiH za ocjenu ustavnosti o privremenom tromjesečnom finansiranju.

Više poslanika negiralo je Kasumovićevu tvrdnju da nisu tražili prijedlog budžeta za 2011. i 2012., te smanjenje izdvajanja za zakup, a zamjerke su mu upućene i zbog davanja političkih ocjena.

Dušanka Majkić iz SNSD, koja je u raspravi o izvještaju ukazala na brojne propuste u trošenju budžetskih sredstava, istakla je da Kasumović nije odgovorio ni na jedno od pitanja poslanika postavljenih u raspravi.

Majkićeva je u raspravi o izvještaju upozorila da se parlament BiH zaobilazi kada je riječ o trošenju budžetskih sredstava, iako Parlamentarna skupština usvaja budžet, pa je time i odgovorna za njegovo trošenje.

U 2010. godini budžetski prihodi su iznosili 80 odsto od planiranih i pojavljuju se blizu 72 miliona KM budžetskog deficita“, naglasila je Majkićeva i navela da u BiH postoje institucije, poput Kancelarije za reformu javne uprave, čije izvršenje budžeta iznosi svega oko 20 posto.

Dodavši da je Fond za povratak u 2010. godini na raspolaganju imao 95 miliona KM, a realizovao nepunih 40 miliona, Majkićeva je konstatovala da je vrijeme da neko počne da podnosi račune za loš rad institucija BiH.

Ona je ocijenila nepotrebnim da Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma zaključkom zadužuje Ministarstvo finansija da SDS-u izvrši povrat 540.337 KM, koje se nalaze na posebnom računu u skladu sa odlukom visokog predstavnika, ističući da je Ministarstvo samo trebalo da deblokira ta sredstva, bez zahtjeva parlamenta.

U BiH ima dovoljno para, ali ne znaju da se koriste“, ustvrdio je predsjedavajući Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma i poslanik Saveza za bolju budućnost BiH Emir Kabil, koji je ovakav stav obrazložio činjenicom vidljivom iz Izvještaja – da je više od 200 miliona KM iz Budžeta BiH za 2009. godine preneseno u 2010. godinu.

U Kasumovićevu odbranu stale su njegove stranačke kolege, poslanici iz SDA.

 

Srna/Informer.ba