Ekonomija Vijesti

Kemal Kozarić: BiH bi, u slučaju propasti eura, vezala KM uz neku drugu valutu

BiH bi, u slučaju propasti eura, tražila mogućnost vezivanja konvertibilne marke uz neku drugu čvrstu stranu valutu, potvrdio je guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić.

Naš valutni odbor jednom je sasvim bezbolno preživio transformaciju valute uz koju smo bili vezani, u slučaju njemačke marke“, kaže Kozarić.

On je naveo da Centralna banka BiH pažljivo prati kretanja i da je njen stav da su zemlje EU mnogo uradile na izgradnji zajedničke valute, te se vjeruje da će učiniti sve da bi je i održale.

Opasnosti i rizici postoje, moguće su i promjene unutar eurozone, ali se vjeruje da će eurozona naći rješenje za prevazilaženje krize“, rekao je Kozarić za “Dnevni avaz”.

Prema njegovom mišljenju, BiH ima drugih razloga za zabrinutost, jer se oslabljena ekonomija BiH suočava sa većom opasnošću zbog niske ekspanzije bankarskih plasmana.

On smatra da je dodatni problem i činjenica da bečka inicijativa, koju su potpisale stranke banke u BiH, obavezujući se da će nastaviti kreditiranje, faktički više ne važi, jer je uslovljena održavanjem standby-aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), a njega nema, jer nije formirana vlast na nivou BiH.

Banke koje djeluju u BiH već su nekoliko godina pod naglašenim finansijskim stresom na globalnom planu, ali su funkcionisale na relativno stabilan način i zahvaljujući tome očuvana je cjelokupna stabilnost bankarskog sektora u periodu nakon 2008. godine“, pojasnio je Kozarić.

On je ocijenio da je njihova buduća ekspanzija u sadašnjim uslovima prilično neizvjesna, što će dodatno usporiti izlazak iz krize.

One više nemaju onaj raniji potencijal za rast, a istovremeno mijenjaju i svoj poslovni model“, istakao je Kozarić.

Prema njegovom mišljenju, globalna ekonomska kretanja jesu turbulentna, ali riječ je o dužničkoj krizi, a ne o krizi valute.

Srna/Informer.ba