Ekonomija Vijesti

Kemal Kozarić: Kriza u eurozoni će uticati i na BiH

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić istakao je tokom sastanka sa ambasadorom SAD u BiH Patrickom Moonom da će se uticaj krize u eurozoni osjetiti i u BiH.

Napominjući da banke u BiH izvore za finansiranje kredita nalaze u zemljama Evropske unije iz kojih dolaze, Kozarić je ocijenio mogućim da će se uticaj dužničke krize na njihove matične zemlje, odraziti i na operacije banaka u BiH.

Sadašnji podaci pokazuju da su banke u BiH visoko likvidne i da imaju dobru kapitalizaciju, ali i probleme s nekvalitetnim kreditima koji iznose 12,6 posto od ukupno odobrenih kredita“, naglasio je on.

Kozarić je dodao da se uticaj krize odražava i na stopu ekonomskog rasta, te na strane investicije koje bilježe pad, dok nezaposlenost bilježi porast.

Ambasador Moon pohvalio je rad Centralne banke BiH i njene napore u očuvanju monetarne stabilnosti, te ukazao na značaj uloge ove institucije, saopšteno je iz Centralne banke BiH.

Moon se interesovao za uticaj svjetske krize na BiH, posebno za uticaj kretanja u eurozoni na BiH, saopšteno je iz CBBiH.

Kozarić je ukazao i na činjenicu da BiH ima i svojih problema koji se ogledaju u zastoju u formiranju vlasti, neusvajanju budžeta, te zastoju u provođenju neophodnih reformi, što se odrazilo i nemogućnost realizovanja preostalih sredstava iz stend-baj aranžmana sa MMF-om.

Guverner je, u ime CBBiH, zahvalio i američkoj Vladi koja je posredstvom Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) pomogla realizaciju nekoliko projekata u CBBiH.

Američka pomoć u reformi platnog prometa, koja se smatra jednom od najsupješnijih reformi u BiH, a potom i u uspostavi Centralnog registra kredita fizičkih i pravnih lica  i drugim projektima, omogućila je CBBiH kvalitenije operativno djelovanje“, navodi se u saopštenju.

 

Srna/Informer.ba