Izdvojeno Politika Vijesti

Klub Bošnjaka stavio veto na zakone o obrazovanju i Ustavnom sudu RS-a

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske (RS) pokrenuo je pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na izmjene i dopune zakona o visokom,  srednjem i osnovnom obrazovanju te na Zakon o Ustavnom sudu RS-a, koji su nedavno usvojeni u entitetskom parlamentu.

Predsjedavajući ovog kluba Mujo Hadžiomerović pojašnjava da, kada su u pitanju zakoni o osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju Klub Bošnjaka insistira na potpunoj harmonizaciji ovih propisa na nivou Bosne i Hercegovine.

Naglašava i da nije prošao amandman Kluba poslanika SDA-SDP u Narodnoj skupštini RS-a na prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju o načinu upotrebe jezika konstitutivnih naroda kako je to regulirao član 156. Ustava RS-a.

“Na osnovu analize provedbe kriterija za školske nazive i obilježja koju je uradila Fondacija lokalne demokratije u augustu 2008. godine, od 864 škole u Republici Srpskoj njih 220 ne zadovoljava kriterije za nazive škola, 351 ne zadovoljava kriterije za simbole škola, 1.407 ima upitnost kriterija za školske manifestacije, a osam škola ne zadovoljava kriterije obilježavanja školskih manifestacija”, naglasio je Hadžiomerović na pres-konferenciji u Banjoj Luci i zapitao  gdje je tu ravnopravnost konstitutivnih naroda ili je na terenu stvarna diskriminacija?

Klub Bošnjaka je prisiljen da, zbog činjenice da nije razmatrana inicijativa koja se odnosi na neusklađenost Poslovnika Ustavnog suda RS-a s ranijim Zakonom o Ustavnom sudu i s Ustavom RS-a i s obzirom na to da nisu prihvaćeni amandmani Kluba poslanika SDA-SDP u Narodnoj skupštini RS-a na Zakon o Ustavnom sudu RS-a u cijelosti, pokrene postupak zaštite vitalnog nacionalnog interesa i na taj zakon.

Hadžiomerović je podsjetio i da je od 23.decembra 2010. godine Klub Bošnjaka održao 18 sjednica i razmatrao 45 pitanja koja se odnose na vitalni nacionalni interes, jednu apelaciju u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine i tri inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti u Ustavnom sudu RS-a.

Ukazao je i da su neshvatljivi i ničim opravdani zahtjevi aktuelnih predlagača zakona, da uoči sjednica Vlade RS-a, u većini slučajeva, jedan sat prije, insistiraju na pozitivnom mišljenju Sekretarijata za zakonodavstvo RS-a, bez obzira na neusklađenost s propisima Bosne i Hercegovine i Evropske unije.

 

Fena/Informer.ba