Politika Udarno Vijesti

Klubovi srpskog naroda dogovorili zajednički rad

Klubovi srpskog naroda u Parlamentarnoj skupštini BiH, Narodnoj skupštini Republike Srpske /RS/ i Parlamentu Federacije BiH /FBiH/ zajednički će u narednom periodu raditi u interesu srpskog naroda u BiH nastojeći istovremeno biti partneri i drugim narodima da ostvaruju svoja elementarna ustavna prava.

Na današnjem sastanku predsjedavajućih klubova srpskog naroda u parlamentu BiH i entitetskim parlamentima dogovoren je zajednički nastup u rješavanju pitanja povratka.

Prema riječima predsjedavajućeg Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Staše Košarca, ova tri kluba zajednički će raditi i na afirmaciji potrebe srpskog naroda da se procesuiraju svi oni koji su počinili ratni zločin nad Srbima u BiH, kao i svi oni koji počinili ratni zločin.

“Jedno od važnih pitanja jeste proces pronalaska i identifikacije nestalih budući da je došlo do određenog problema u funkcionisanju institucija koje su nadležne za ta pitanja
“, istakao je Košarac u izjavi medijima  i dodao da će i klubovima hrvatskog i bošnjačkog naroda biti upućen poziv da se uključe u realizaciju tog pitanja.

Košarac je najavio da će klubovi srpskog naroda u rješavanju navedenih pitanja ostvariti komunikaciju sa nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima povratka i žrtava rata.

“Nećemo ćutati na određene različite pristupe i imamo dovoljno nadležnosti da ta pitanja snažno potenciramo u institucijama BiH i drugim institucijama
“, zaključio je Košarac.

Predsjedavajući Kluba delegata srpskog naroda u Vijeću naroda RS Milan Tukić smatra da je 16 godina nakon rata krajnje vrijeme da pitanja povratka, traženja nestalih i procesuiranja ratnih zločina iz političke sfere pređu u pravnu i humanitarnu.

“Kao predstavnici naroda trebalo bi da forsiramo ta pitanja i pomirimo suprotstavljene politike“, rekao je Tukić, dok je predsjedavajuća Kluba delegata srpskog naroda u Domu naroda Parlamenta FBiH Mira Ljubijankić uputila poziv klubovima hrvatskog i bošnjačkog naroda da što prije uspostave ovakvu saradnju.

Na sastanku u Parlamentarnoj skupštini BiH, čije je održavanje inicirao Košarac, dogovorene su posjete srpskoj povratničkoj populaciji u tri kantona FBiH do kraja ove godine, kao i periodično održavanje sastanaka poput današnjeg, na kojima bi bili sumirani postignuti rezultati.

 

Srna/Informer.ba