Izdvojeno Udarno Vijesti

Ko su likovi na zastavi sa drona?

Dva čovjeka čiji su likovi bili na zastavi koja je isprovocirala nerede na stadionu Partizana su političar Ismail Đemali i ratni vođa Isa Bolotini.

Ismail Đemali je albanski državnik koji je učestvovao u pisanju albanske deklaracije nezavisnosti. Bio je prvi premijer i ministar spoljnih poslova nezavisne Albanije u periodu od 1912. do 1914. godine.

Ismail Đemali rođen je 1844.

godine u Flori, a umro je 75 godina kasnije u Peruđi. Bio je lider Albanskog nacionalnog pokreta.

Radio je u službi Otomanske imperije, bio je upravitelj više gradova na Balkanu. Poslije promjena u Otomanskoj imperiji bio je u nemilosti vlasti.