Ekonomija Udarno Vijesti

Kozarić: Banke u BiH moraju klijenta vratiti u fokus

Guverner Centralne banke BiH Kemal Kozarić upozorio je danas da banke u našoj zemlji moraju u fokus vratiti klijenta i početi graditi s klijentom partnerski odnos, ustvrdivši kako je kriza pokazala da su više računa vodile o sebi nego o svojim klijentima.

Kozarić, koji je danas u Sarajevu govorio kao uvodničar na okruglom stolu o temi “Perspektive i ograničenja razvoja finansijskog sektora u BiH“, kazao je da su kamatne stope u BiH u blagom padu kada su u pitanju privatna preduzeća, ali je slabost ta što kamatne stope za građanstvo bilježe blagi rast.

Istaknuo je da u bankarskom sektoru u BiH postoje problemi s nekvalitetnim kreditima koji su na nivou od 11,6 posto.

Zabilježen je blagi kreditni rast od oko četiri posto i to prema sektoru privatnih preduzeća.

To nije dovoljno i ima prostora za malo hrabriji kreditni rast, ali je činjenica da banke upravljaju rizicima malo pažljivije i da su perspektivnije, ocijenio je Kozarić.

Naveo je da prvi kvartal ove godine pokazuje da su banke poslovale pozitivnije, što pokazuje podatak da su spomenuti period završile s 35 miliona pozitivnog poslovanja, za razliku od prošle godine kada su bilježile gubitke od 124 miliona.

Kapitalizacija banaka iznosi 15,9 posto što je također više od 12 posto koliko traži regulator.

Suština je da će sve banke morati ići prema Bazel 2 standardima, što znači bolje upravljanje rizicima i veću transparentnost. Moraju u fokus vratiti klijenta i početi graditi partnerski odnos s klijentom“, naglasio je guverner CBBiH.

Kada je u pitanju mikrokreditni sektor, Kozarić upozorava da je ovaj sektor izgubio socijalnu dimenziju. Uglavnom su sektori poljoprivrede i trgovine pokriveni ovim kreditima.

Veliki je stepen nenaplativnosti kredita – više od 25 posto, a i jako visoke kamatne stope, također više od 25 posto, što je neodrživo. Oni se moraju hitno korigirati prema dolje, ako žele da opstanu“, upozorio je Kozarić.

Lizing kompanije bilježe blagi oporavak, ali Kozarić smatra da problem predstavlja činjenica da ove kompanije posuđenim sredstvima kreditiraju svoje klijente, što je također jedan od rizika.

Kozarićeva ocjena je da su finansijske institucije u BiH izložene globalnom kretanju i da sve što se dešava u Grčkoj može imati uticaja u BiH putem određenih njemačkih i francuskih banaka.

To je trusno područje i moramo voditi računa o nadgledanju“, naglasio je on.

Nakon ovog okruglog stola danas će biti održana i svečana ceremonija na kojoj će biti objavljeni rezultati rangiranja za 2010. godinu banaka, društava za osiguranje i mikrokreditnih organizacija, kao i najuspješnijih menadžera iz ovih segmenata finansijskog sektora.

 

Fena/Informer.ba