BiH Udarno Vijesti

Krivična prijava i tužba protiv Nikšića

Osam ministara u Vladi Federacije BiH, ujedno članova Skupštine Razvojne banke FBiH iz SDA, Narodne stranke Radom za boljitak i HSP-a, jučer je protiv premijera FBiH Nermina Nikšića podnijelo krivičnu prijavu Kantonalnom tužiteljstvu Sarajevo radi iniciranja postupka kojim će se ustvrditi da li u radnjama premijera ima elemenata krivičnog djela zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja.

Zloupotreba službenog položaja

Krivična prijava protiv Nermina Nikšića se podnosi zato što je u svojstvu premijera Vlade FBiH/predsjednika Skupštine Razvojne banke FBiH 21. 11. 2012. donio odluku o postupanju organa banke bez zakazivanja sjednice Skupštine RB-a, bez obavještavanja ostalih 15 članova Skupštine te u odsustvu bilo kojih razumnih razloga. Premijer je, u svojstvu službene osobe, iskorištavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračivši granice svoje službene obavijesti ili ne obavivši svoje službene dužnosti, imao namjeru da predsjedniku i članovima Uprave RB-a, kojima je istakao mandat, pribavi korist. Time je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja, navedeno je u krivičnoj prijavi osam ministara.

Također, ministri su, kao članovi Skupštine Razvojne banke koji imaju opravdan pravni interes, podnijeli Općinskom sudu u Sarajevu tužbu protiv premijera radi utvrđivanja nezakonitosti odluke o postupanju banke.

Od suda ministri traže mjeru osiguranja kojom bi se zabranilo predsjedniku Skupštine Razvojne banke FBiH da samostalno donosi odluke o produženju mandata postojeće Uprave RB-a. Očekuju i da će Sud utvrditi da je odluka o postupanju organa banke koju je donio Nikšić nezakonita te da će je poništiti.

Nastaviti s radom

O svojim postupcima, ministri su uredno, pisanim putem obavijestili i premijera Nikšića i još jednom ga pozvali da se vrati u zakonske okvire.

Shodno navedenom, pozivamo vas da, što je prije moguće, Vlada nastavi s radom i donošenjem odluka i drugih akata, kao doprinos rješavanju pitanja od vitalnog interesa za građane Federacije BiH, te time spriječimo nepopravljive štete po ukupne interese Federacije, navedeno je u pismu premijeru Nikšiću.

Podsjetimo, premijer Nikšić je donio jednostranu odluka kojom je u svojstvu predsjednika Skupštine Razvojne banke FBiH 21. novembra stavio van snage odluku Nadzornog odbora banke i produžio mandat postojećoj Upravi banke s Ramizom Džaferovićem na čelu. Preuzimajući ingerencije Nadzornog odbora RB-a, Nikšić je Džaferovića ostavio na direktorskoj poziciji do daljnjeg iako je 28. novembra trebala da bude izabrana nova Uprava RB-a, a samim tim i novi direktor banke.

Oslobođenje/Informer.ba