Ekonomija Izdvojeno Vijesti

Kumulativni deficit u RS premašio milijardu maraka

Kumulativni deficit budžeta Republike Srpske i javnih fondova prešao je milijardu maraka, upozorila je danas Glavna služba za reviziju javnog sektora RS.

Revizori su konstatirali da je kumulirani deficit budžeta RS-a veći za 105,8 miliona KM od prikazanog u konsolidiranom izvještaju Vlade RS-a, pa iznosi 772,8 miliona KM, a ne 666,9 miliona koliko je prikazala vlada Aleksandra Džombića.

Glavni revizor RS-a Boško Čeko naglasio je na pres-konferenciji u Banjoj Luci da je tekući deficit sa stanjem 31. decembra 2010. veći za 64.799.890 KM od iskazanog u konsolidiranom izvještaju Vlade, pa umjesto 282,9 miliona, iznosi 347,miliona KM.

Javni fondovi, i po konsolidiranom izvještaju i po reviziji, imaju kumulativni deficit od 338,3 miliona.

Kada se sabere deficit za budžetske korisnike i fondove revizija je došla do podataka da je ukupni deficit milijardu i 111,1 miliona”, ukazao je Čeko uz napomenu da se zaduženjima samo privremeno odgađaju obaveze, a da bi se u RS-u trebalo raditi na rastu proizvodnje i smanjenju troškova.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS-a, kako je potvrdio, odbila je brojne primjedbe Ministarstva finansija RS-a na konsolidirani izvještaj, jer su u resornom ministarstvu smatrali da treba da dobiju pozitivno, a ne mišljenje s mišljenje.

Pojasnio je i da se razlika od 64.799.890 KM većeg deficit lani koji je utvrdila revizija, a Vlada RS nije uvrstila u svoj izvještaj, sastoji od: 14.814.107 KM za borački dodatak i za odlikovane borce za 2010., 30 miliona KM pomoći Fondu PIO, te 20 miliona KM pomoći lokalnim zajednicama nakon poplava.

Zbog nedovoljno razvijene planske funkcije budžetski korisnici pojedinačno su ostvarili značajna prekoračenja usvojenog budžeta za 2010., koja su se kretala od jedan do čak 170 posto”, navodi glavni revizor i precizira da značajna odstupanja troškova na nivou konsolidiranog izvještaja, po pozicijama materijalnih troškova i usluga u odnosu na odobreni budžet, iznose čak i 196 posto više za nabavku materijala, 17 posto više za troškove prijevoza i goriva, te osam posto za troškove energije.

Na ukupnoj poziciji troškova materijala i usluga prekoračenje je 21 posto u odnosu na planirano. Zbog značajnih prekoračenja budžeta je, u skladu sa čl. 5 i 39. Zakona o budžetskom sistemu, trebalo izvršiti rebalans budžeta”, navodi revizija.

Zanimljivo je i da je po isteku fiskalne 2010. izvršeno ukupno 226 realokacija (38 posto ukupnih realokacija između budžetskih korisnika), s tim da je Vlada RS-a usvojila sedam rješenja o realokaciji sredstava u okviru budžetskog korisnika, po isteku fiskalne godine.

Kod pojedinih budžetskih korisnika (Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo porodice, omladine i sporta) stvorene su i evidentirane obaveze za koje nisu postojala raspoloživa budžetska sredstva u 2010., što nije u skladu s članom 39. Zakona o budžetskom sistemu.

Po nalazu revizije tekući grantovi su veći za 30.000.000 KM i veći su za sedam posto u odnosu na planirano, a razlika se odnosi na izdvajanja Fondu PIO za redovnu isplatu penzija, a iz sredstava sa računa privatizacije.

U Ministarstvu finansija RS-a nije izvršena analiza, niti su doneseni zaključci o pojedinačnom (ne)namjenskom trošenju sredstava dodijeljenih iz budžeta.

Zbog nekoordinacije između Ministarstva pravde i Ministarstva finansija, nije sačinjen odgovarajući obrazac koji služi kao osnov za evidentiranje u glavnoj knjizi trezora, te je poslovni prostor u vrijednosti od 16.937.926 KM ostao neuknjižen.

Pojedina ministarstva i agencije nisu dosljedno provodili procedure propisane Zakonom o nabavkama (Republička uprava za geodetske i imovinsko pravne poslove, Agencija za vode oblasnog riječnog sliva Save, Akademija nauka i umjetnosti, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite).

Odstupanja u primjeni Zakona o javnim nabavkama, u pogledu neadekvatnih postupaka i nepotpune primjene zakonskih odredbi utvrđena su kod: Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Ministarstva porodice, omladine i sporta, Ministarstva finansija, Agencije za šume, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu saradnju i Ministarstva pravde.

Prema nalazu revizije, ukupni rashodi su veći za najmanje 14.814.107 KM namjenskih izdvajanja za borački dodatak i odlikovane borce za 2010. godinu koji su iskazani u 2010. godini, te za 30 miliona KM pomoći Fondu PIO koji su izmireni sa “escrow” računa sredstava privatizacije.

S računa privatizacije je plaćeno i još najmanje 19.985.783 KM na ime rashoda koji se mogu smatrati budžetskom potrošnjom.

Ministarstvo finansija (zajedno sa preuzetim radnicima bivšeg MORS-a) nije izvršilo međusobno “zatvaranje“, niti naplatu akontacija, kredita i datih avansa, najmanje u iznosu 3.052.074 KM iskazanih u bilansu.

Ni “Željeznice RS“ nisu izmirivale svoje obaveze po ino-kreditima u toku 2008., 2009.. i 2010. godine, u iznosu 12.287.083 KM, za šta su sredstva namirena iz budžeta, a osim toga na dan 31. decembra 2010. od “Željeznica RS” je bilo 2.753.181 KM dospjelih nenaplaćenih potraživanja, pa je to preduzeće dugovalo budžetu RS 15.040.264 KM.

Interesantno je i da nije uknjižen poslovni prostor koji je kupljen za potrebe privrednih sudova u Banjoj Luci, ukupne nabavne vrijednosti 16.937.926 KM, te je za taj iznos potcijenjena vrijednost stalnih sredstava.

Nije uknjižena ni nabavka poslovnog prostora Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove RS za potrebe poslovne jedinice u Prijedoru, te je za iznos od 6.042.000 KM potcijenjena vrijednost stalnih sredstava.

Glavni revizor je izrazio pozitivno mišljenje za 18 revidiranih subjekata u 2010.

Od tog broja je za 10 revidiranih subjekata dato pozitivno mišljenje bez skretanja pažnje (Ministarstvo saobraćaja i veza, Služba Predsjednika RS, Generalni sekretarijat Vlade RS, Republički zavod za statistiku, Služba za zajedničke poslove Vlade RS, Ustavni sud RS, Republička uprava civilne zaštite RS, Republička uprava za inspekcijske poslove RS, Helikopterski servis RS, Fond za restituciju – IRB, Akcijski fond – IRB, Opština Višegrad).

Za osam revidiranih subjekata dato je pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje (Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvo nauke i tehnologije RS, Narodna skupština RS, Vijeće naroda Narodne skupštine RS, Poreska uprava RS, Javna ustanova Fond za zapošljavanje RS, Fond za restituciju – IRB, Akcijski fond – IRB,).

Negativno mišljenje dobilo je Ministarstvo porodice omladine i sporta za 2010. zbog brojnih prekoračenja odobrenih sredstava.

 

Srna/Informer.ba