BiH Vijesti

Lalović i Škiljević oslobođeni optužbi za zločin protiv čovječnosti

Apelaciono odjeljenje Suda BiH oslobodilo je Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića optužbe za zločin protiv čovječnosti počinjen u Kazneno-popravnom domu (KPD) “Butmir” pored Sarajeva, javio je “Justice Report” Balkanske istraživačke mreže (BIRN).

Lalović i Škiljević su oslobođeni optužbe jer Apelaciono vijeće Suda BiH nije van razumne sumnje utvrdilo da su počinili zločine koji su im stavljeni na teret optužnicom Tužilaštva BiH.

Sud je bio u sumnji da li postoji veza između radnji optuženih i izvršenog djela u KPD ‘Butmir’ i zbog toga je donijeta oslobađajuća presuda. U KPD ‘Butmir’ su od maja 1992. do decembra 1995. godine počinjeni strašni zločini, i najbliži, svi Bosanci i Hercegovci, kao i ovaj Sud, traže da se počinitelji kazne. Moguće je da dodatnim angažmanom odgovorni budu kažnjeni“, kazao je predsjedavajući Apelacionog vijeća Senadin Begtašević, obrazlažući presudu.

Prema drugostepenoj presudi, Lalović i Škiljević su oslobođeni optužbe da su od maja do decembra 1992. godine, zajedno sa pripadnicima vojnih, policijskih i političkih struktura tadašnje Srpske Republike BiH, učestvovali u sistematskom udruženom zločinačkom poduhvatu čiji je cilj bio progon, zatvaranje civilnih osoba, namjera lišenja života, kao i mučenje i prisiljavanje na prinudni rad. Lalović, kao upravnik KPD “Butmir”, te Škiljević, kao njegov zamjenik, prema presudi, nisu imali efektivnu kontrolu nad radom ove ustanove, gdje su smještani zatvorenici, te držani u nehigijenskim uslovima, sa slabom ishranom i bez mogućnosti ostvarenja medicinske zaštite.

“Tužilaštvo BiH nije dokazalo diskriminatorsku namjeru optuženih. Svi saslušani svjedoci su govorili o slaboj ishrani, nedostatku prostora, ali i o korektnom odnosu optuženih prema zatvorenicima. Svjedoci su govorili da je optuženi Škiljević jednog zatvorenika odveo u bolnicu da mu se pruži medicinska pomoć, dok im je Lalović donosio cigarete. Lalović i Škiljević su skretali pažnju stražarima da ne smije biti maltretiranja zatvorenih osoba“, kazao je sudija Bektašević. Drugostepena presuda je donesena nakon što je Apelaciono vijeće prihvatilo žalbe koje su iznesene na prvostepenu presudu Suda BiH.

Prema presudi koja je izrečena u junu 2010. godine, Lalović je bio osuđen na pet, a Škiljević na osam godina zatvora. U drugostepenom suđenju nisu ponovno preslušavani, niti javno pročitani svi iskazi svjedoka koji su prethodno bili izneseni, a Sudsko vijeće je prihvatilo izvođenje nekoliko novih dokaza.

Lalović i Škiljević su oslobođeni onoga što im je stavljeno na teret, a to je sačinjavanje spiskova zatvorenika koji su odvođeni na prinudne radove, kao što je kopanje rovova, sahranjivanje ubijenih i slično, a gdje su mnogi ranjeni ili poginuli. Drugostepenom presudom optuženi su oslobođeni i što nisu poduzeli nijednu radnju da se spriječi odvođenje zatvorenika na nepoznate lokacije, gdje su ubijani.

Optuženi Škiljević je oslobođen navoda optužnice koji su ga teretili da od sredine decembra 1992. do kraja 1995. godine kao upravnik u KPD “Butmir”, znajući za širok i sistematičan napad vojske i policije Republike Srpske (RS), nije spriječio zlostavljanje zatočenika, od kojih su mnogi ubijeni, niti kaznio podređene. Prema drugostepenoj presudi, Lalović i Škiljević su oslobođeni plaćanja troškova postupka, dok su oštećeni sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe, navodi “Justice Report”.

 

Informer.ba